Sponsorointi ja lahjoitukset – miten niitä verotetaan?

3 minutes

Nykypäivänä sponsorointia käytetään useissa yrityksissä markkinoinnin välineenä ja sponsoroinnin verotus onkin asia, johon kannattaa perehtyä yhdessä oman taloushallinnon asiantuntijan kanssa. On tärkeää erottaa, milloin kulut katsotaan yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoisiksi tulonhankkimismenoiksi ja milloin kyse on lahjoituksesta, jota ei tuloverotuksessa voida kuluna vähentää.

Lähtökohtaisesti kustannukset voidaan vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna, mikäli yritys saa sponsorimaksun vastineeksi näkyvyyttä esimerkiksi mainospaikan muodossa ja yhteistyön tavoitteena on elinkeinotoiminnan edistäminen. Tässä kirjoituksessa käymme sponsoroinnin ja lahjoitusten verotusta läpi selkokielellä.

Sponsoroinnin verotus

Sponsorointi tarkoittaa yksittäisen henkilön, joukkueen, organisaation tai tapahtuman tukemista. Erityisen yleistä se on urheilun ja kulttuurin parissa. Yritykset käyttävät sponsorointia yleensä markkinoinnin välineenä ja sillä tavoitellaan laajaa näkyvyyttä sekä tunnettuutta.

Lähtökohtaisesti sponsorointimenot voidaan vähentää yrityksen verotuksessa markkinointikulujen tavoin tulonhankkimismenoina, kun tavoitteena on aidosti elinkeinotoiminnan edistäminen. Vähennyskelpoisuus edellyttää kuitenkin vastavuoroisuutta, eli molempien osapuolten tulisi hyötyä yhteistyöstä.

Hyväntekeväisyystoimintaa ei lueta sponsoroinniksi

Yrityksen tulee näkyä sponsoroitavan kohteen toiminnassa tai toimintaympäristössä, kuten esimerkiksi mainospaikkana urheilijan asusteessa, pelipaikalla tai tapahtuman alueella. Mikäli sponsorisopimukseen ei liity tällaista vastavuoroisuutta, ei sponsorointikuluja voida verotuksessa vähentää. Tällaisella ns. pyyteettömällä lahjoituksella ei katsota olevan hyötymistarkoitusta eikä sitä sen vuoksi lueta tulonhankkimismenoksi. Lisäksi on huomioitavaa, että tällainen hyväntekeväisyystoiminta on lahjoituksen saajalle ennakonpidätyksen alaista tuloa.

Sponsorisopimusten arvonlisäverotus

Arvonlisäverovelvollisuuden sponsorikorvauksen osalta määrittelee se, onko korvauksen saaja toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Maksettava sponsorikorvaus katsotaan korvauksen saajan myyntituloksi ja hänen tulee toimittaa tästä arvonlisävero, mikäli on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Muussa tapauksessa maksettava sponsorikorvaus ei sisällä arvonlisäveroa.

Lahjoitusten verotus

Lahjoituksesta on kyse silloin, kun yritys ei saa vastikkeeksi korvausta tai mitään muutakaan hyvitystä. Arvoltaan vähäiset lahjoitukset katsotaan suhdetoiminnan luonteisiksi menoiksi ja ovat siis verotuksessa vähennyskelpoisia silloin, kun lahjoitus kohdistuu yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Lahjoituksen kohde ja euromääräinen enimmäismäärä verotuksessa

Kohteena voi olla esimerkiksi paikallinen junioriurheiluseura tai muu yleishyödyllinen yhteisö. Lahjoituksen määrä voi olla enintään 850 euroa lahjansaajaa kohti. Tätä suuremmat lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, sillä niiden ei katsota edistävän elinkeinotoimintaa ja luokitellaan siten hyväntekeväisyystoiminnaksi. Poliittiseen tarkoitukseen tehty lahjoitus ei ole koskaan verotuksessa vähennyskelpoinen.

Lahjoitukset, jotka edistävät tieteen, taiteen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä

Lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen, voi saada erityisen lahjoitusvähennyksen verotuksessa. Verohallinto on nimennyt kyseiset yhdistykset, säätiöt ja laitokset, joita tukemalla lahjoitusvähennyksen voi saada (TVL 57 §).

Sponsoroinnin ja lahjoitusten verotus pähkinänkuoressa

Muun muassa verotuksellisista syistä kannattaakin siis olla tarkkana sponsorointisopimusten kanssa, sillä sopimusten sisältö määrittelee hyvin pitkälle sen, ovatko kustannukset verotuksessa vähennyskelpoisia vai eivät. Lähtökohtaisesti kustannukset voidaan vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluna, mikäli yritys saa sponsorimaksun vastineeksi näkyvyyttä esimerkiksi mainospaikan muodossa ja yhteistyön tavoitteena on elinkeinotoiminnan edistäminen. Myös pienet lahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevan tarkoitukseen ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

Talenomilta löydät palvelut ja osaavat asiantuntijat sponsoroinnin ja lahjoitusten käsittelyyn taloushallinnossa. Olethan yhteydessä, mikäli sponsoroinnin ja lahjoitusten verotuksesta herää kysyttävää. Autamme mielellämme!

Johanna Rytilä
Johanna Rytilä

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake