Perhevapaat uudistuvat – mitä työnantajan tulee tietää muutoksesta?

3 minutes

Odotettu perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Moni on varmasti kuullut uudistuksesta ja on miettinyt mitä uudistus käytännössä tarkoittaa ja mitä aiheesta on hyvä tietää jo nyt. Uudistus on odotettu, sillä se tuo huomattavasti lisää joustoja perhevapaiden pitämiseen. Voi sanoa, että tuleva uudistus hyödyttää niin työnantajia, työyhteisöjä kuin yksittäisiä työntekijöitä ja heidän perheitään. Katsotaan seuraavaksi mitä työnantajan tulee tietää muutoksesta.

Vanhempainpäivärahajärjestelmä uudistuu kokonaisuudessaan ja sen myötä lainsäädäntö päivittyy mm. sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja vuosilomalain osalta. Tuleva perhevapaauudistus tuo perheille enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

  • Vapaiden kokonaismäärä kasvaa molemmille vanhemmille.
  • Vapaiden pitäminen on huomattavasti nykyistä joustavampaa.
  • Päivärahojen -ja vapaiden nimet muuttuvat. Nykyiset äitiys- ja isyysrahat poistuvat ja tilalle tulevat raskausraha ja vanhempainraha.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä ja perheen sisällä

Uudistuksessa pyritään huomioimaan tasa-arvoisesti erilaiset perhetilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot. Uudistus on odotettu, sillä tällä hetkellä perhevapaat eivät jakaudu perheissä tasan ja tämä heikentää erityisesti naisten työmarkkina-asemaa ja toimeentuloa. Perhevapaauudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Perhevapaiden jakautuminen tasaisesti perheissä, kun molemmilla vanhemmilla on yhtäläinen oikeus käyttää päivärahoja ja vapaita.
  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistuminen työelämässä ja perheen sisällä.
  • Erilaisten perhemuotojen ja perheiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen nykyistä paremmin.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin tai joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Näissä tilanteissa perhe saa vanhempainpäivärahoja aikaisintaan 1.8.2022 alkaen, jolloin uusi laki astuu voimaan. Jos lapsi syntyy etuajassa ennen uudistuksen voimaantuloa, hänen kohdallaan sovelletaan aiempaa sairausvakuutuslakia ja vanhempainpäivärahoja, lasketusta ajasta riippumatta.

Uudistetut perhevapaat

Vanhempainpäivärahoja ovat uudistuksen myötä erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Raskaana oleva vanhempi voi jäädä työstään pois nykyistä joustavammin. Raskausvapaan voi aloittaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa tai työnantajan kanssa sopimalla viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Kela maksaa raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Vanhempainrahaan on oikeus lapsen vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja. Kela maksaa vanhempainrahaa yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, kumpikin vanhempi saa 160 arkipäivää. Uutta on myös se, että vanhempi voi luovuttaa omasta kiintiöstään enintään 63 arkipäivää. Nämä päivät voi luovuttaa lapsen toiselle vanhemmalle, lapsen huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molemmat kiintiöt eli 320 vanhempainrahapäivää.

Vanhempainrahaa ei tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti, vaan vanhemmat voivat käyttää sitä haluaminaan jaksoina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta. Työsopimuslaki rajaa työsuhteessa olevien mahdollisuuden pitää vanhempainvapaata enintään neljässä jaksossa lasta kohden. Osittainen vanhempainraha tuo myös joustoa perhevapaan yhteensovittamiseen. Vanhemmille voidaan maksaa vanhempainpäivärahaa samasta lapsesta yhtä aikaa enintään 18 arkipäivän ajalta.

Perhevapaauudistuksen myötä työsopimuslakiin tulee täysin uusi omaishoitovapaa, joka perustuu työelämän tasapaino -direktiiviin. Kyseessä on palkaton vapaa, jota työntekijä voi pitää omaisen hoitamiseksi enintään viisi päivää vuodessa.

Vaikutukset tulevaan

Perhevapaauudistuksella on monia vaikutuksia ja osa vaikutuksista ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Uudistus tulee vaikuttamaan niin perheisiin ja lapsiin kuin myös laajemmin työelämään ja koko yhteiskuntaan. Uudistuksen keskeinen tavoite on perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken. Tämän arvioidaan vaikuttavan myönteisesti naisten työuraan ja työmarkkina-asemaan ja tätä kautta myös palkkakehitykseen ja tulevan eläkkeen määrään. Vapaiden tasaisempi jakautuminen vaikuttaa myös työnantajiin ja työyhteisöihin, kun molemmat vanhemmat voivat yhtä lailla jäädä vanhempainvapaille.

Huolehdimme palkkahallinnossa perhevapaat ja Kela-hakemukset työnantajalle samalla tavalla kuin aiemminkin, kun perhevapaiden ajankohdat on ilmoitettu. Perhevapaauudistus ei tuo lainsäädäntöön muutoksia työnantajan palkanmaksuvelvollisuuteen. Nyt seuraamme miten valtakunnallisissa työehtosopimuksissa tullaan huomioimaan uudistuvat perhevapaat. Palkkahallinnon asiantuntija voi jatkossa kysyä tarkennuksia ilmoitettuihin perhevapaisiin, sillä uudistusta sovelletaan rinnakkain vanhan lainsäädännön kanssa jopa vuoteen 2024.

Tarvitsetko apua HR-asioissa? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Elina Mäntyniemi
Elina Mäntyniemi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake