Mitä hyötyä laskurahoituksesta on yritykselle?

Laskurahoituksen hyödyt
4 minutes

Nykyinen taloustilanne näkyy usean yrityksen kassavirrassa ja hidas kassankierto vaikeuttaa yritystoimintaa. Laskurahoitus on helppo ratkaisu saada yrityksen kassavirta pyörimään tasaisesti, mutta se auttaa myös yrityksen talouden haastavissa tilanteissa. Laskurahoituksella saadaan nopeasti kotiutettua myyntisaatavat yrityksen tilille ja rahat yrityksen käyttöön jatkuvia kuluja tai esimerkiksi toiminnan laajentamista varten.

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi mitä hyötyä laskurahoituksesta on yritykselle ja kuinka laskurahoitusprosessi toimii.

Laskurahoitus – mitä se on?

Laskurahoitus on rahoituspalvelu, jolla lähtökohtaisesti yritysasiakkaiden myyntisaatavat muutetaan rahaksi. Laskurahoitus perustuu yritysasiakkaan myyntisaataviin, jolloin palvelun avaus sekä luotonmyöntöprosessi on paljon yrityslainoja kevyempi. Rahoitusyhtiö veloittaa palvelusta kohtuulliset kulut, jotka ovat huomattavasti alemmat verrattuna erilliseen yrityslainaan. Rahoitusyhtiö hoitaa maksuvalvonnan rahoitukseen siirretyn laskun osalta. Laskurahoitukseen ei tarvitse siirtää kaikkia laskuja, vaan palvelua voi käyttää joustavasti yrityksen tarpeen mukaan.

Laskurahoituksen hyödyt yritykselle

Laskurahoituksella yritys pystyy hyödyntämään laskurahoituksen taloudelliset hyödyt nopeamman kassavirran muodossa. Usein hankintoja täytyy tehdä jo paljon aikaisemmin ennen kuin asiakasta voidaan laskuttaa ja tällöin myyntisaatavien kotiuttaminen aiemmin tulee tarpeeseen. Yrityksellä voi olla myös tarvetta laajentaa toimintaansa. Hidas kassankierto voi estää tai hidastaa laajentumista, jolloin rahoitukselle on käyttöä. Rahoitusyhtiön kanssa voidaan keskustella tapauskohtaisesti myös ulkomaille lähetettävien laskujen rahoituksesta.

Laskurahoituksen valitseminen mahdollistaa yrityksen kassavirran ennustettavuuden ja parantaa maksuvalmiutta, mikä helpottaa nopeampaa reagointia yrityksen tarpeisiin ilman erillisen yrityslainan hakemista ja nostamista. Laskurahoitus auttaa yritystä tasapainottamaan talouttaan ja vähentää myös hallinnollisia töitä. Laskurahoituksen avaamista varten ei yleensä tarvita reaalivakuuksia.

Asiakastyytyväisyys on merkittävän tärkeää yritystoiminnassa. Pitkäaikaiset asiakkaat halutaan pitää tyytyväisinä joustavilla maksuehdoilla, mutta samaan aikaan yritys tarvitsee rahaa toimintansa pyörittämiseen. Laskurahoituksen avulla pystytään yhdistämään sekä yrityksen että asiakkaan tarpeet ja näin nostetaan samalla myös asiakastyytyväisyyttä.

Laskurahoitus sopii kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Sille voi olla tarvetta esimerkiksi yrityksen kausiluonteisuudesta johtuvan tulojen epätasapainoisen jakautumisen tasapainottamiseen. Myös pian erääntyvät tai jo erääntyneet ostolaskut saadaan saman tien maksuun, eikä palkkojen, lomarahojen tai ALV:jen osaltakaan tule viiveitä.

Talenom laskurahoitus -palvelu on erittäin automatisoitu ja vaatii hyvin vähän manuaalityötä. Niin palvelun avaus kuin käyttöprosessikin on tehty erittäin helpoksi ja nopeaksi. Lisäksi rahoitusyhtiö hoitaa maksuvalvonnan rahoitetuista laskuista ja tämän myötä yrityksessä jää enemmän aikaa keskittyä ydintoimintaan. Talenom Laskurahoituksen etuna on, ettei siinä ole kiinteitä kuukausi- tai vuosimaksuja. Palvelusta maksetaan pelkästään käytön perusteella ja silloinkin vain laskuittain veloitettava rahoituskulu.

Myyntisaatavat – näin helposti rahoitus toimii

Laskurahoituksen prosessi on suhteellisen yksinkertainen:

  • Yritys tekee laskun, siirtää sen rahoitukseen ja vastaanottaa rahat reilusti ennen laskun eräpäivää.

Prosessin eri vaiheet voivat olla automatisoituja, joka helpottaa laskurahoituksen käyttöä entisestään:

  • Laskulle saadaan lisättyä sekä rahoitusyhtiön vaatima siirtoilmoitus, eli teksti saatavan siirrosta rahoitusyhtiölle, että rahoitusyhtiön pankkitili.
  • Laskun siirto rahoitukseen voidaan tehdä myös tiedostosiirtona, jolloin esimerkiksi erillisiä sähköpostitoimituksia rahoitusyhtiölle ei tarvitse tehdä.

Suositeltavaa on, että tietyn asiakkaan kaikki laskut siirretään rahoitukseen. Toki vapaus päättää laskujen rahoittamisesta on yrityksellä itsellään, mutta pankkitilin vaihtuminen joka toisella laskulla voi aiheuttaa hankaluuksia maksajan päässä. Tällöin mahdollisesti väärin maksettuja suorituksia joudutaan selvittämään ja tilittämään oikeaan paikkaan. Tämä tarpeeton lisätyö vältettäisiin, jos kaikki laskut esimerkiksi rahoitettaisiin.

Kun rahoitusyhtiö vastaanottaa rahoitettavat laskut, se tekee omat tarvittavat tarkastukset ja rahoituspäätöksen:

  • Mikäli päätös on positiivinen eli lasku rahoitetaan, niin yritykselle tilitetään laskun koko alkuperäinen summa vähennettynä rahoituskuluilla.
  • Jos päätös on negatiivinen eli laskua ei rahoiteta, voi rahoitusyhtiö mahdollisesti seurata laskun suorittamisen joka tapauksessa ja tilittää suorituksen yritykselle.

Laskurahoituksen tilitykset tulevat nopeasti yrityksen tilille. Tässä voidaan päästä jopa alle 24 tunnin aikaikkunaan. Tilitysten perusteella rahoitetut laskut kirjataan maksetuksi ja tässäkin voidaan hyödyntää automatiikkaa reskontran ja kirjanpidon osalta. Laskujen seurattavuus pysyy siis suhteellisen reaaliaikaisena ja tämä helpottaa yrityksen kassavirtasuunnittelua.

Vastaan voi tulla myös tilanteita, joissa rahoitetulle laskulle tehdään hyvityslasku, tai maksu suoritetaan vahingossa suoraan yritykselle eikä rahoitusyhtiön tilille. Näissä tapauksissa voidaan tehdä joko palautus tai rahoitusyhtiö voi suorittaa vähennyksen vastaavalla summalla seuraavasta tilitettävästä erästä.

  • Jos vähennys -toimintatapaa käytetään, sen hallinnointi voidaan hoitaa kokonaan reskontran kautta, eikä se vaadi yritykseltä mitään erillisiä toimenpiteitä, kuten manuaalisia pankkisiirtoja. Yritys voi kuitenkin halutessaan suorittaa palautuksia, jos se on yrityksen toimintatapoihin paremmin sopivaa.

Palvelu käyttöön ja rahat tilille

Talenom Onlinesta myyntilaskuja tehtäessä laskun yläpuolelta löytyy ”Rahat heti tilille” -painike, jonka kautta saa helposti jätettyä yhteydenottopyynnön, mikäli yritys on kiinnostunut ottamaan laskurahoituksen käyttöönsä ja saamaan rahat tililleen jatkossa jopa 24 tunnissa laskutuksesta. Jos mistään herää kysyttävää, niin meiltä Talenomilta ollaan kyllä tukena. Voitte keskustella asiasta oman yhteyshenkilönne kanssa, joka vie asiaa tarvittaessa eteenpäin.

Kirjoittajat:
Henri Kallunki, rahoitusasiantuntija
Nina Tampio, myyntilaskutuksen asiantuntija

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake