Yrityksen kasvustrategia –suunnittelusta käytäntöön

3 minutes

Kaikki yritykset haluavat menestyä ja suurin osa hakee menestystä kasvattamalla liiketoimintaansa. Menestyksekkääseen kasvuun tarvitaan suunnitelma ja joukko toimenpiteitä eli kasvustrategia. Kasvustrategia perustuu yrityksen asettamiin kasvutavoitteisiin, joiden saavuttamiseksi valitaan sopivimmat toimenpiteet. Kasvustrategian laatiminen on tärkeää, jotta askelmerkit ovat selvillä ja kasvun edellyttämät toimenpiteet tulee tehtyä.


Talenom on tänäkin vuonna mukana KasvuOpen -ohjelman tuomaristossa ja sparraamassa ohjelmaan valittuja kasvuyhtiöitä. Sparrauksilla tuetaan yritysten toiminnan kehittämistä ja kasvua alueellisilla ja toimialakohtaisilla KasvuOpen-kasvupoluilla. Sparrauksissa nousee esiin paljon tärkeitä teemoja, joista tässä kirjoituksessa pohditaan: Miten yhtiön valitsema kasvustrategia viedään konkreettisiksi toimenpiteiksi ja miten tavoitteiden saavuttamista valituilla toimenpiteillä voidaan mitata?

Mitä kasvustrategialla tarkoitetaan?

Kasvustrategia on suunnitelma ja joukko toimenpiteitä, joilla yrityksen asettamat kasvutavoitteet konkreettisesti aiotaan saavuttaa. Kasvustrategiaan kuuluu ensimmäisenä tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden asettamisessa on tärkeää huomioida kasvuun vaikuttavia osa-alueita riittävällä laajuudella. Tavoitteet kannattaa asettaa kasvulle ainakin talouteen, asiakkaisiin, prosesseihin ja osaamiseen liittyen. Kasvustrategian toinen vaihe on laatia toimenpidesuunnitelma; millä konkreettisilla toimenpiteillä tavoite voidaan saavuttaa, milloin ja kenen toteuttamana. Toimenpiteiden toteutumisen seurantasuunnitelma ja tulosten arviointi on konkreettinen osa kasvustrategiaa.

Yrityksen kasvustrategia lähtee liikkeelle tavoitteiden asettamisesta

Yrityksen kasvutavoitteiden asettamisessa kannattaa määritellä selkeät tavoitteet kaikkiin näihin osa-alueisiin:

  1. Talous – tavoitellaanko talouden osalta esimerkiksi liikevaihdon kasvua tai kenties kannattavuuden parantamista?
  2. Asiakkaat – Millaisia tavoitteita asiakkaiden suhteen asetetaan?
  3. Prosessit – Onko sisäisten prosessien osalta kehitettävää ja mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen?
  4. Oppiminen ja kasvu – Millaista oppimista ja uutta osaamista tavoitellaan, jotta kasvu mahdollistuu?

Kasvutavoitteiden vieminen käytännön toimenpiteiksi

Tavoitteiden asettamisen jälkeen tulee miettiä konkreettiset toimenpiteet, miten asetetut tavoitteet saavutetaan. Valituista toimenpiteistä kannattaa laatia kirjallinen suunnitelma sekä aikataulu ja valita vastuuhenkilöt toimenpiteiden viemiseksi käytäntöön.


Esimerkiksi, jos tavoitteeksi on asetettu liikevaihdon kasvu, konkreettinen toimenpide voisi olla hintojen nostaminen tai myyntityöhön panostaminen. Toimenpide on vietävä kuitenkin myös käytännön tasolle ja mietittävä kuinka suuri hinnankorotus on sekä milloin ja kuka tämän toteuttaa.


Perusteellinen suunnitelma, sovitut toteuttajat ja aikataulut lisäävät merkittävästi yrityksen kasvustrategian onnistumisen mahdollisuutta. Hyvä suunnitelma voi jäädä toteutuksessa puolitiehen ilman vastuunjakoa ja aikatauluja.

Asiantuntijamme auttavat teitä laatimaan suunnitelmat ja tavoitteet kohti kasvua

Kasvustrategian toimenpiteiden tulosten mittaus ja mittareiden valinta

Kasvustrategian onnistumiseksi on tärkeää valita tehtyjen toimenpiteiden tulosten mittaamiseen sopivat mittarit. Mittareita ei kannata valita liikaa vaan muutama sopiva mittari kullekin tavoitteelle, jotta keskitytään olennaisimpiin asioihin. Esimerkkimittareita voi olla liikevaihdon kasvu euroina tai prosentteina, liikevaihto suhteessa tehtyihin työtunteihin, asiakaspalvelun nopeus tai vaikka koulutuspäivien määrä työntekijöittäin.


Jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää, miten tarvittava tieto mittaamiseen kerätään ja kenen vastuulla tulosten kerääminen on. Mittaaminen ei saa muodostua organisaatiossa liian raskaaksi, vaan tieto pitäisi olla helposti ja nopeasti käytettävissä.

Kasvustrategian tulosten säännöllinen seuranta

Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää seurata säännöllisesti käytännön toimenpiteiden edistymistä ja saavutettuja tuloksia. Seurannalla varmistutaan siitä, että toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lisäksi seurannan avulla voidaan nopeasti tehdä muutoksia suunnitelmaan, jos tuloksia ei synny odotetulla tavalla. Säännöllinen seuranta ja mittaustulosten analysointi tuo yritykselle varmuutta onko suunta oikea ja saavutetaanko valituilla toimenpiteillä tuloksia. Tulosten kerääminen ja niiden analysointihetki voi helposti jäädä arjen kiireessä toteutumatta yrityksissä. Sopiva yhteistyökumppani voi olla ratkaisu tähän ongelmaan.

Yhteenveto

Yrityksen kasvustrategian toteutumista ei kannata jäädä vain odottelemaan. Jotta startegia ei jää suunnittelun tasolle, tulee valita ensin konkreettiset toimenpiteet ja sovittava aikataulut sekä vastuuhenkilöt toteutukselle. Tämän jälkeen valitaan sopivat mittarit tulosten seurantaan ja muistetaan säännölliset tulosten mittaamis- ja analysointikohtaamiset. Näillä toimilla kasvustrategian toteutuminen, hallinta ja ohjaus on konkreettista.

Talenom auttaa yrittäjiä kasvustrategian laatimisessa ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Palveluratkaisuihimme kuuluu mahdollisuus säännöllisiin tapaamisiin taloushallinnon asiantuntijan kanssa. Asiantuntija on apuna kasvutavoitteiden asettamisessa ja sparraamassa yrittäjää sopivien mittareiden valinnassa. Tämän jälkeen kohtaamisissa voidaan syventyä tavoitteiden saavuttamiseen, tehtyjen toimenpiteiden arviointiin sekä tulosten mittaamiseen. Taloushallinnon asiantuntija kerää tulokset ja analysoi niitä yhdessä yrittäjän kanssa.

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake