Toimintasuunnitelma euroiksi – aika budjetoida

2 minutes

Järjestöjen taloutta on tärkeää suunnitella ja laatia tuloille ja menoille suunnitelma eli budjetti. Budjetin laadinta on usein järjestöjen säännöissä mainittu velvoite, mutta ennen kaikkea se on järjestön toiminnan rahoitussuunnitelma. Budjetin tarkoitus on auttaa suunnittelemaan taloutta ja tekemistä systemaattisesti.

Suunnittelu on tärkeää

Budjetoinnissa järjestön laatima toimintasuunnitelma puretaan konkreettisiksi toimenpiteiksi ja niihin käytettävien resurssien kustannukset selvitetään. Lisäksi tarkastellaan järjestön tuottoja eli riittääkö jäsenmaksut, sijoitustuotot tai avustukset valittujen toimenpiteiden maksamiseen. Jos tuotot eivät riitä, pohditaan, karsitaanko kuluja ja samalla toimenpiteitä. Vai korotetaanko jäsenmaksuja tai panostetaan varainhankintaan muulla tavalla. Konkreettiset toimenpidesuunnitelmat hioutuvat vielä budjetin laadinnan yhteydessä.

Tulosbudjetti

Järjestön tulosbudjetti kannattaa rakentaa tuloslaskelman muotoon. Yleisin esittämistapa on jakaa budjetti varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan, sijoitus- ja rahoitustoimintaan sekä mahdollisiin yleisavustuksiin. Erilaisille hankkeille tai eri toiminnanaloille kannattaa rakentaa omat osabudjetit, jotta niiden lukujen toteutumista voidaan seurata erikseen. Muutokset järjestön toiminnassa ja resursseissa on tärkeää ottaa huomioon budjettia laadittaessa. Kustannusten ja tuottojen muutokset huomioidaan. Merkittävät muutokset toiminnassa voivat vaikuttaa mahdollisesti järjestön verotuskohteluun, joka tulee budjetoitaessa huomata.

Kassabudjetti

Erillinen kassabudjetti kannattaa laatia tulosbudjetin lisäksi. Kassabudjetin avulla nähdään, miten tulot ja menot todella liikkuvat kuukausittain pankkitilillä ja kassassa. Kassabudjetissa huomioidaan mm. milloin jäsenmaksutuotot ja avustukset tulevat pankkitilille sekä milloin palkat ja muut kulut erääntyvät maksuun. Kassabudjetin avulla rahojen riittävyyden turvaaminen on suunniteltu koko tilikaudelle ja tarvittaessa voidaan tehdä muutoksia maksuehtoihin hyvissä ajoin.

Seuranta on tärkeää

Laadukkaassa talousraportoinnissa erot järjestön budjetin ja talouden toteuman välillä ovat kuukausittain helposti nähtävillä. Mahdollisia poikkeamia tulisi säännöllisesti käydä talousraporttien avulla läpi ja analysoida, mistä ne johtuvat. Mikäli budjetissa suunnitellut toimenpiteet poikkeavat merkittävästi toteutuneista, kannattaa ennustetta päivittää kesken tilikauden myös talousraportointiin. Näin hallitus saa oikean kuvan järjestön talousnäkymistä tilikauden aikana.

Asiantuntija apuna

Talenomin järjestöasiantuntijat ovat asiakkaiden apuna myös budjetoinnissa. Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tulos- sekä kassabudjetteja ja talousosaamisemme on käytettävissä budjetointiprosessin aikana. Budjetti tulee automaattisesti osaksi Talenomin talousraportteja ja budjetin toteumaa kannattaa seurata säännöllisesti yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Laadimme asiakkaiden kanssa myös ennusteita kesken tilikauden. Toteutamme budjetointia myös järjestöjen omistamille liiketoimintayhtiöille huomioiden niiden erityispiirteet.

Suvi Hämeenniemi
Suvi Hämeenniemi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake