Tiedätkö yrityksesi arvon?

2 minutes

Yrityksen elinkaaressa tulee usein vastaan tilanteita, jolloin on tarpeellista määrittää yrityksen arvo. Tällaisia ajankohtia ovat esimerkiksi yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset sekä erilaiset yritysjärjestelyt. Yrityksen arvonmääritys on usein osa merkittävää liiketoimintaan vaikuttavaa muutosta, joten sen laadintaan kannattaa panostaa. Arvonmääritys voi toimia myös keinona seurata yhtiön kehitystä tai sijoitetun pääoman tuottoa, jolloin se voidaan toteuttaa säännöllisin väliajoin ilman erillistä tarkoitusta.

Arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys on tärkeä laatia aina tapauskohtaisesti ja se vaatii tuekseen huolellista analyysia. Yleisimmin arvonmääritys tehdään joko verotusperusteisesti tai markkinaperusteisesti. Niin kutsutulla verotusperusteisella eli Verohallinnon arvonmääritysohjeen mukaisella arvonmääritysmenetelmällä voidaan useimmiten selvittää edullisin hinta, jolla osakkeet on mahdollista luovuttaa ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia. Tämän kaltainen halvimman hinnan intressi saattaa syntyä esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteessa, jossa yritys halutaan siirtää jatkajalle mahdollisimman pienin veroseuraamuksin. Verotusperusteinen arvonmääritys on tarpeellinen myös yhtiön hankkiessa omia osakkeitaan. Jos omien osakkeiden hankinnan toteuttaa Verohallinnon hyväksymään käypään arvoon, peitellyn osingonjaon riskiä ei synny. Joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen hakea verottajalta myös ennakkoratkaisu, vaikka arvonmääritys olisikin toteutettu Verohallinnon ohjeen mukaisesti.

Markkinaperusteinen arvonmääritys

Markkinaperusteisessa arvonmäärityksessä huomioidaan historiatietojen lisäksi myös yrityksen kasvupotentiaali ja tulevaisuuden tuotot. Markkinaperusteisella arvonmäärityksellä pyritään saamaan mahdollisimman realistinen kuva yhtiön arvosta, huomioiden myös tulevaisuuden kehitys. Tästä johtuen menetelmää käytetään yleensä esimerkiksi yrityskauppatilanteessa. Markkinaperusteisia arvonmääritysmenetelmiä on useita ja oikea menetelmä on syytä valita harkiten. Laskenta voidaan toteuttaa esimerkiksi selvittämällä yhtiön toteutuneet ja ennustetut kassavirrat ja tekemällä niiden pohjalta arvio pääoman tuotto-odotusta käyttäen.

Asiantuntija avuksi

Huolellisesti laadittu arvonmääritys antaa käsityksen yhtiön arvosta, mutta se ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Arvonmääritys sisältää aina epävarmuutta ja esimerkiksi yrityskaupassa lopullinen hinta on aina neuvottelujen tulos. Arvonmäärityksen tulkinnassa onkin erittäin tärkeää ymmärtää laskelman taustatiedot sekä raportin laadinnan tarkoitus. Tästä johtuen arvonmääritysraportissa on hyvä sanallisesti perustella, mihin käytetyt ennusteet ja arviot perustuvat. Olisikin eduksi, jos omien ennusteiden tueksi olisi saatavilla ennusteita esimerkiksi koko toimialan kehityksestä. Arvonmäärityksessä on tärkeää huomioida sekin, arvioidaanko yhtiön liiketoiminnan vai osakekannan arvoa.

Arvonmääritys on syytä toteuttaa huolellisesti ja asiantuntijaa apuna käyttäen, jotta vältetään yleisimmät virheet. Tällaisia ovat esimerkiksi heikosti perustellut tulevaisuudenennusteet tai puutteellinen perehtyminen kirjanpidon raportteihin. Jos arvonmääritystä ei toteuta huolellisesti, vaarana ovat verotukselliset sudenkuopat. Niihin astutaan, jos arvon lähtökohdaksi otetaan esimerkiksi suoraan yhtiön oma pääoma tai taseen loppusumma.

Yrityksen arvonmäärityksen taustalla on usein yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittävä päätös ja siksi arvonmääritys kannattaa toteuttaa harkiten. Arvonmäärityksessä on tärkeää huomioida koko liiketoiminnallinen kokonaisuus. Käytetyllä laskentatavalla ja ennusteilla on usein merkittävä vaikutus laskelman lopputulokseen ja tästä syystä on tärkeä ymmärtää myös laskelman taustatiedot. Esimerkiksi yrityskaupassa molempien osapuolten olisi hyvä laatia arvonmääritys kaupan kohteesta, jotta erilaiset tulevaisuudennäkymät tulevat huomioitua.

Arvonmääritys on tärkeä osa monia yrityksen eteen sattuvia kehitysvaiheita. Olethan rohkeasti yhteydessä, jos voimme auttaa yrityksesi arvonmäärityksessä.

Kalle Raitala
Kalle Raitala

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake