Kasvustrategia toimenpiteiksi

2 minutes

Talenom on ollut tänäkin vuonna mukana KasvuOpen-ohjelman tuomaristossa ja sparraamassa ohjelmaan valittuja kasvuyhtiöitä. Sparrauksilla tuetaan yritysten toiminnan kehittämistä ja kasvua alueellisilla ja toimialakohtaisilla KasvuOpen-kasvupoluilla. Sain mahdollisuuden päästä sparraamaan näitä rohkeita yrittäjiä ja hienoja yrityksiä toimintansa kehittämisessä. Sparrauksissa nousi esiin paljon tärkeitä teemoja, joista tässä kirjoituksessa haluaisin pohtia, miten yhtiön valitsema kasvustrategia saadaan konkreettisiksi toimenpiteiksi? Miten tavoitteiden saavuttamista valituilla toimenpiteillä voidaan mitata?

Tavoitteiden asettaminen

Yrityksen kasvutavoitteiden asettamisessa kannattaa asettaa selkeät tavoitteet kaikkiin näihin osa-alueisiin:

  1. Talous
  2. Prosessit
  3. Asiakas
  4. Oppiminen ja kasvu

Millaisia tavoitteita yrityksellä on kunkin osa-alueen osalta? Tavoitellaanko talouden osalta esimerkiksi liikevaihdon kasvua tai kenties kannattavuuden parantumista? Millaisia tavoitteita asiakkaiden suhteen asetetaan?  Onko sisäisten prosessien osalta kehitettävää ja mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen? Millaista oppimista ja uutta osaamista tavoitellaan, jotta kasvu mahdollistuu?

Tavoitteet toimenpiteiksi

Jokainen tavoite tarvitsee konkreettiset toimenpiteet, jotta ne saavutetaan. Valituista toimenpiteistä kannattaa laatia kirjallinen suunnitelma, aikatauluttaa ja valita vastuuhenkilöt toimenpiteiden viemiseksi käytäntöön. Konkreettiset toimenpiteet tulee valita tavoitteen mukaisesti.

Millä toimenpiteillä saavutetaan esimerkiksi tavoiteltu liikevaihdon kasvu? Toimenpide voi mahdollisesti olla hinnankorotukset tai myyntityöhön panostaminen. Minkä suuruinen hinnankorotus, milloin ja kuka toteuttaa? Perusteellinen suunnitelma, sovitut toteuttajat ja aikataulut lisäävät merkittävästi onnistumisen mahdollisuutta. Hyvä suunnitelma voi jäädä toteutuksessa puolitiehen ilman vastuunjakoa ja aikatauluja.

Toimenpiteiden tulosten mittaus ja mittareiden valinta

On tärkeää valita tehtyjen toimenpiteiden tulosten mittaamiseen sopivat mittarit. Mittareita ei kannata valita liikaa vaan muutama sopiva mittari kullekin tavoitteelle, jotta keskitytään olennaisimpiin asioihin. Esimerkkimittareita voi olla liikevaihdon kasvu euroina tai prosentteina, liikevaihto suhteessa tehtyihin työtunteihin, asiakaspalvelun nopeus tai vaikka koulutuspäivien määrä työntekijöittäin.

Toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa kannattaa jo selvittää, miten tarvittava tieto mittaamiseen kerätään ja kenen vastuulla tulosten kerääminen on. Mittaaminen ei saa muodostua organisaatiossa liian raskaaksi, vaan tieto pitäisi olla helposti ja nopeasti käytettävissä.

Säännöllinen seuranta

Tulosten saavuttamiseksi on tärkeää seurata säännöllisesti käytännön toimenpiteiden edistymistä ja mitata saavutettuja tuloksia. Seurannalla varmistutaan siitä, että toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti. Lisäksi seurannan avulla voidaan nopeasti tehdä muutoksia suunnitelmaan, jos tuloksia ei synny odotetulla tavalla. Säännöllinen seuranta ja mittaustulosten analysointi tuo yritykselle varmuutta onko suunta oikea ja saavutetaanko valituilla toimenpiteillä tuloksia. Säännöllinen seuranta, tulosten keruu ja niiden analysointihetki voi helposti jäädä arjen kiireessä toteutumatta yrityksissä. Sopiva yhteistyökumppani voi olla ratkaisu tähän ongelmaan.

Talenom auttaa yrittäjiä tässäkin asiassa ja palveluvalikoimaamme kuuluu mahdollisuus säännöllisiin kohtaamisiin taloushallinnon asiantuntijan kanssa. Asiantuntija voi olla apuna tavoitteiden asettamisessa ja sparraamassa yrittäjää sopivien mittareiden valinnassa. Tämän jälkeen kohtaamisissa voidaan syventyä tavoitteiden saavuttamiseen, tehtyjen toimenpiteiden arviointiin sekä tulosten mittaamiseen. Taloushallinnon asiantuntija kerää tulokset ja analysoi niitä yhdessä yrittäjän kanssa.

Kasvutavoitteiden toteutumista ei kannata jäädä vain odottelemaan. Ensin valitaan konkreettiset toimenpiteet ja sovitaan aikataulut sekä vastuuhenkilöt toteutukselle. Tämän jälkeen valitaan sopivat mittarit tulosten seurantaan. Lisäksi järjestetään säännölliset tulosten mittaamis- ja analysointipalaverit. Näillä toimilla kasvun toteutuminen, hallinta ja ohjaus on konkreettista.

Suvi Hämeenniemi
Suvi Hämeenniemi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake