Kannattavuus kuntoon!

3 minutes

Korona-aika on aiheuttanut haasteita monelle yritykselle. Osalla yrityksistä on ollut hiljaista, osalla kiireisempää kuin koskaan aikaisemmin. Liikevaihdon kehittymisestä huolimatta yrityksen kannattavuudessa voi olla haasteita, jolloin on syytä miettiä keinoja kannattavuuden parantamiselle.

Mitä on hyvä kannattavuus?

Yrityksen toiminta on käytännössä kannattavaa, jos tulot ovat suuremmat kuin menot. Tämän voi todeta helposti yrityksen tuloslaskelmasta katsomalla eri katteita ja tilikauden voittoa. Positiivisesta tuloksesta huolimatta kannattavuus ei silti ole välttämättä riittävällä tasolla. Yrityksen tulojen täytyisi riittää tuloslaskelmassa näkyvien kulujen lisäksi myös esimerkiksi lainojen lyhennyksiin ja omistajan voitonjakoon. Yrityksen kannattavuutta täytyy peilata myös yhtiöön sijoitettuun pääomaan. Jos esimerkiksi yrityksen omistaja on sijoittanut yritykseensä 1 M€ varoja, ei pieni positiivinen tulos vielä riitä. Kannattavuuden voidaan ajatella olevan siitä syystä suhteellista. Hyvä kannattavuus merkitsee eri asioita eri yrityksille.

Kannattavuuden vertaaminen

Yrityksen kannattavuutta voidaan kehittää sopivien vertailukohteiden avulla. Vertailun vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

 • Vertaaminen aikaisempaan tilikauteen. Jos kuluvan tilikauden tulos on tappiollinen, mutta aikaisemmin toiminta on ollut voitollista, kannattaa porautua tarkemmin kannattavuuden laskun syihin.
 • Lukujen vertaaminen budjettiin/tavoitteisiin. Miksi tavoitetta ei saavutettu?
 • Yrityksen eri toimipisteiden tuloksien keskinäinen vertaaminen.
 • Vertaaminen samaan toimialaan. Toimialasta on saatavilla yleisestä talousdataa, jota voidaan verrata tietyn yrityksen lukuihin. Löytyisikö omasta toimialasta vastausta sille, miksi yrityksen kannattavuus ontuu?
 • Vertaaminen pahimpiin kilpailijoihin. Kannattaa miettiä oman yrityksen pahimmat kilpailijat ja verrata yrityksen toimintaa kilpailijoihin.
 • Työntekijöiden vertaaminen keskenään. Tekeekö toinen työntekijä töitä kannattavammin kuin toinen? Voisiko hänestä ottaa mallia?
 • Projektien vertaaminen keskenään. Onko jokin projekteista kannattamaton? Löytyisikö syy kannattamattomuudelle vertaamalla projekteja keskenään?
 • Asiakkaiden vertaaminen keskenään. Kannattaako jokin asiakkuuksista ja toinen asiakkuus on kannattamatonta? Mistä erot johtuvat?

Toiminnan pilkkominen osiin

Lähtökohtana kannattavuuden parantamiselle on aina ymmärryksen lisääminen kannattavuuden muodostumisesta. Lähtökohtana on saada raportoinnista ajantasaista tietoa johtopäätösten tueksi. Välillä voi olla tarpeen pilkkoa lukuja pienempiin osiin, kuten esimerkiksi kirjanpidon tilien, kustannuspaikkojen, projektien tms. avulla. Jos koko yhtiötä on seurattu yhtenä kokonaisuutena, voisiko toimintaa jakaa toimipisteittäin, toiminnoittain, palveluittain tms.? Seurannan pilkkominen vaatii kulujen ja tulojen jakamisen luotettavasti eri seurantakohteille. Seurantaa kannattaa tehdä useampi kuukausi, jonka jälkeen voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, löytyykö syitä kannattavuuden haasteille.

Miten kannattavuutta voidaan parantaa?

Kun oman yrityksen kannattavuuden ontumisen syyt ovat selvillä, voidaan kannattavuutta lähteä parantamaan. Kannattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Lisätään tuloja. Esimerkiksi jo 2 % korotus liikevaihtoon voi vaikuttaa tulokseen yllättävän paljon.
 • Hinnoittelun tarkistaminen. Kattavatko myyntihinnat palvelun/tuotteiden kulut ja jättävätkö ne tarvittavan katteen?
 • Vähennetään menoja. Esimerkiksi kiinteitä kuluja kannattaa tarkastella kriittisesti, löytyykö sieltä jotain säästämisen paikkoja.
 • Tuottavuuden parantaminen. Tehdään samoja asioita tehokkaammin, jolloin kannattavuus parantuu.
 • Työvälineiden parantaminen, jolloin toiminta voi tehostua.
 • Sopivat tilat ja kalusto – ei ylimääräistä. Jos yritys toimii liian suurissa toimitiloissa, voisiko pienemmät toimitilat toimia paremmin, jolloin kulut laskevat? Voisiko käyttämättä oleville toimitiloille löytyä muita vuokralaisia? Myös ylimääräinen kalusto tarvitsee tilaa säilytykseen ja aiheuttaa vakuutusmaksuja, jolloin ylimääräisen kaluston myyminen johtaa kannattavuuden parantumiseen.
 • Pääomien käytön tehostaminen. Jos yrityksessä on varasto, varastossa kannattaa säilyttää vain sopiva määrä tuotteita. Pääomia sitoo myös myyntisaamiset. Varaston ja myyntisaamisten kiertonopeutta tehostamalla yhtiön kassa parantuu ja rahoittamisen tarve pienentyy.
 • Kannattamattoman toiminnan lopettaminen.
 • Kannattamattomien tuotteiden/palveluiden /asiakkaiden/toimipisteiden/projektien kehittäminen.
 • Ulkoistaminen vaihtoehtona. Joskus voi olla kannattavampaa ostaa jokin palvelu ulkopuolelta, kuin tehdä kaikki itse.
 • Yrittäjän oman ajan arvostaminen. Voisiko yrittäjän omista työtehtävistä löytyä muille työntekijöille jaettavia työtehtäviä, jolloin yrittäjällä vapautuisi aikaa toiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin?

Liiketoiminnan kytkeminen kannattavuuteen

Jokaisen yrityksen liiketoimintaan liittyy asioita, joihin keskittymällä kannattavuutta voidaan parantaa. Voisiko esimerkiksi yrityksen aukioloajalla olla vaikutusta kannattavuuteen? Sijaitseeko yhtiön toimitilat oikealla paikalla? Sisältyykö toimintaan jotain turhia töitä, joita karsimalla työaikaa voitaisiin käyttää olennaiseen? Annetaanko yrityksessä alennuksia, joihin ei enää löydykään perusteita? Voisiko hävikkiä pienentää valmistusprosessissa? Voisiko laskutettavan työn osuutta kasvattaa palvelualalla ja ”ei tuottavaa työmäärää” pienentää? Aiheuttaako jokin myynti säännöllisesti luottotappioita? Jos aiheuttaa, tällainen myynti kannattaa lopettaa kokonaan luottotappioita aiheuttavalle asiakkaalle. Myös työvuorosuunnittelulla voidaan olennaisesti vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen.

Jokainen yhtiö on erilainen ja keinot kannattavuuden parantamiseen ovat usein yrityskohtaisia. Tärkeintä on tunnistaa kannattamattoman toiminnan syyt ja ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua kannattavuuden parantamisessa.

Heidi Valikainen
Heidi Valikainen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake