Kirjanpidon hinta pienessä yrityksessä

Kirjanpidon hintaan vaikuttavat monet asiat, jotka hankaloittavat kirjanpidon hinnan laskemista.  Näistä huolimatta voidaan antaa tarkkojakin hinta-arvioita siitä, kuinka paljon kirjanpito maksaa

Halvimmillaan se on ilmaista, mutta tällöin asiakkaan pitää itse osata tehdä kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus. Kuukausittaisen kirjanpitopalvelun, tilinpäätöksen, veroilmoituksen sekä sähköisen käyttöliittymän ja APP:n aineiston toimittamiseen saa alle 700 eurolla/vuosi.

Kirjanpidon hinta pienessä yrityksessä?

Suomessa jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon vaatimukset vaihtelevat yrityksen koon mukaan. Pienemmät yritykset pääsevät helpommalla kuin isommat yritykset. Suomessa yritykset luokitellaan mikroyrityksiin, pienyritys sekä suuryritys.

Mikroyrityksen rajat

Mikroyrityksen rajat ovat seuraavat:

 1. Yrityksen taseen loppusumma 350 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 700 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy enintään yksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys mikroyritykseksi.

Pienyrityksen rajat

Pienyrityksen rajat ovat seuraavat:

 1. Yrityksen taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 12 000 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy enintään yksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys pienyritykseksi.

Suuryrityksen rajat

Suuryrityksen rajat ovat seuraavat:

 1. Yrityksen taseen loppusumma 20 000 000 euroa
 2. Yrityksen liikevaihto 40 000 000 euroa
 3. Yrityksen tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä

Jos yrityksellä ylittyy vähintään kaksi yllä olevista rajoista päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella tilinpäätöspäivänä, luokitellaan yritys suuryritykseksi.

Tässä artikkelissa keskitytään nimenomaan mikroyrityksen hinnoitteluun.

Tositemäärään pohjautuva kirjanpidon hinnoittelu

Tositemäärään pohjautuva hinnoittelu voi olla joko kiinteä tai muuttuva. Kirjanpidon hinta on kiinteä silloin kun se pysyy samana tosimäärien hieman muuttuessa. Tällöin sopimusta tehtäessä palveluntarjoajan kanssa on sovittu, että hinta pitää sisällään tietyn määrän tositteita (ostolaskut, myyntilaskut, kuitit, yms.). Kun tositemäärä pysyy sovituissa rajoissa, laskuttaa palveluntarjoaja aina saman sovitun kuukausihinnan kirjanpitopalveluista.

Sovitun hinnan päälle voi tulla, jos erikseen ei ole sovittu, ohjelmaveloitukset sekä mahdollisesti palkanlaskennan, ostolaskujen ja myyntilaskujen kappaleveloitukset.

Hyvänä puolena tosimäärän pohjautuvassa kiinteässä hinnoittelussa on se, että asiakas tietää tarkasti kirjanpidon kustannukset. Huonona puolena on taas se, että joinakin kuukausina, kun tositteita on vähän, asiakas voi joutua maksamaan ”turhasta”.

Hyvänä puolena tositemäärään pohjautuvassa muuttuvassa hinnoittelussa on se, että asiakas ei joudu maksamaan muuta kuin toteutuneista tositemääristä. Huonona puolena on taas se, että kirjanpidon kustannuksia on vaikea arvioida tarkasti. Lisäksi kustannukset nousevat monesti korkeammaksi kuin kiinteässä hinnoittelussa, mikäli tosimäärät ovat suuret. Kiinteässä hinnoittelussa nimittäin tosikohtainen hinta yleensä laskee tosite määrien kasvaessa.

Käytettyyn työaikaan perustuva hinnoittelu eli ns. tuntihinnoittelu kirjanpidossa

Tuntihinnoittelu on hyvin yleinen hinnoittelumalli. Tällöin palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta tehtyjen työtuntien mukaan riippumatta siitä, kuinka paljon kirjanpitoon kirjattavia tositteita on. Yleensä kirjanpidon tuntihinnat vaihtelevat 50 euron – 90 euron välillä. Tuntihinnan suuruuteen vaikuttavat muun muassa, missä markkina alueella yritys toimii, sisältyykö tuntihintaan kirjanpidon ohjelmamaksut vai laskutetaanko ne erikseen ja kuinka paljon palveluntarjoaja pystyy hyödyntämään automaatiota kirjanpitoa tehdessä.

Myös tässä hinnoittelumallissa sovitun hinnan päälle voi tulla, jos erikseen ei ole sovittu, ohjelmaveloitukset sekä mahdollisesti palkanlaskennan, ostolaskujen ja myyntilaskujen kappaleveloitukset.

Hyvänä puolena tuntihinnoittelussa voidaan pitää sitä, jos tositteiden määrä ja sitä myöten kirjanpidon työmäärä vaihtelee paljon. Tällöin asiakas maksaa vain tehdystä työstä eikä synny turhia kuluja niiltä kuukausilta, kun tositteita on vähän kuukausilta. Tuntihinnoittelussa on kuitenkin myös huonoja puolia. Ensinnäkin työaika on riippuvainen kirjanpidon tekijästä. Kirjanpitäjä voi käyttää kirjanpidon tekemiseen 2 tuntia ja joku toinen taas saman kirjanpidon tekemiseen 4 tuntia. Tämä aiheuttaa sen, että on vaikea arvioida kirjanpidonkustannuksia tarkasti ja asiakas voi joutua maksamaan hitaasti tehtävästä työstä.

Asiakkaan liikevaihtoon perustuva prosentuaalinen hinnoittelu

Yhä useammin näkee, että kirjanpitopalveluita hinnoitellaan asiakkaan liikevaihtoon perustuen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitopalveluista veloitetaan sovittu prosenttiosuus perustuen asiakkaan omaan liikevaihtoon. Yleensä on sovittu myös jokin kiinteä minimihinta, mikäli asiakkaalla ei ole joka kuukausi liikevaihtoa tai sitä on vähän.

Myös tässä mallissa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että asiakas tietää erittäin tarkasti kuukausittaiset tai vuosittaiset kirjanpidon kustannukset. Lisäksi vaikka tositemäärät kasvaisivatkin, niin hinnoittelu suhteessa oman liiketoiminnan liikevaihtoon pysyy samana. Huonona puolena voidaan pitää sitä, että mikäli liikevaihto kasvaa useisiin satoihin tuhansiin euroihin, nousevat kirjanpidon kustannukset suureksi. 

Hintaan vaikuttavat tekijät

Kirjanpidon hintaan vaikuttavat päätekijät voidaan tunnistaa helposti. Ne ovat:

 • yrityksen tositemäärät
 • yrityksen toimiala
 • kuinka usein yrityksen kirjanpito tulee tehdä
 • onko yrityksellä käytössä sähköiset osto – ja myyntilaskupalvelut
 • kirjanpitoaineiston toimittaminen
 • asiakkaan oma aktiivisuus/toiminta suhteessa kirjanpitäjään
 • onko yrityksellä työntekijöitä
 • valittu kirjanpito-ohjelma

Yhteenveto

Kuten yllä on kuvattu, on toimialalla käytössä useita hinnoittelumalleja. Lisäksi kirjanpidon hintaan vaikuttavat monet asiat, jotka hankaloittavat kirjanpidon hinnan laskemista.  Näistä huolimatta voidaan antaa tarkkojakin hinta-arvioita siitä, kuinka paljon kirjanpito maksaa.

Halvimmillaan se on ilmaista, mutta tällöin asiakkaan pitää itse osata tehdä kirjanpito, tilinpäätös ja veroilmoitus. Kuukausittaisen kirjanpitopalvelun, tilinpäätöksen, veroilmoituksen sekä sähköisen käyttöliittymän ja APP:n aineiston toimittamiseen saa alle 700 eurolla/vuosi.

Tutustu Talenom Oneen

Author
Author
Talenom
Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin
Talenom One
Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle
Talenom Pro
Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake