Palkanlaskennan muutoksia vuodelle 2024

4 minutes

Vuoden vaihteessa palkanlaskennassa tapahtuu yleensä muutoksia, kun verohallinto ja muut sidosryhmät vahvistavat uudet palkanlaskennassa käytettävät arvot. Muutoksia on usein työntekijä- ja työnantajamaksuissa, luontoiseduissa sekä verottomissa korvauksissa. Vuoden vaihteessa on hyvä lisäksi tarkastella miltä tuleva vuosi näyttää yleisesti palkansaajien ja työnantajien näkökulmasta. Näin voimme ennakoida ja valmistautua tulevaan.

Olemme koonneet kaikki vuoden 2024 palkanlaskennan tärkeät luvut yhdelle lomakkeelle. Tässä blogissa käydään läpi palkanlaskennan merkittävimpiä muutoksia vuonna 2024. Lisäksi kerromme, millaisia työnantajiin ja palkansaajiin vaikuttavia muutoksia on hallitusohjelmassa suunnitteilla.

Muutoksia työntekijä- ja työnantajamaksuihin

Vuoden vaihtuessa palkansaajien verotukseen on tullut kevennyksiä. Merkittävin vaikutus on veronluontoisten maksujen alenemisella.

Talouden ja työllisyyden positiivisten näkymien vuoksi työttömyysvakuutusmaksuja on laskettu vuodelle  2024. Tämä näkyy positiivisesti palkansaajan palkkalaskelmalla, sillä palkasta vähennettävä työttömyysvakuutusmaksua on pudotettu lähes puolella 0,79 prosenttiin. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ollut alle yhden prosentin viimeksi vuonna 2015, joten tämä on merkittävä kevennys viime vuosiin verrattuna. Työntekijältä perittävä työeläkevakuutusmaksu pysyy ennallaan.

Myös työnantajalle on suunnattu kevennyksiä, joista merkittävimpänä sairausvakuutusmaksu laskee 1,16 prosenttiin ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu laskee 0,27 prosenttiin. Mikäli yrityksen palkkasumma ylittää 2 3370 000 euroa, maksetaan ylittävältä osalta korkeampaa työttömyysvakuutusmaksua, joka on tänä vuonna 1,09 prosenttia. Työnantajan keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu laskee 0,03 prosenttia, joten tässä ei suurta muutosta ole.

Verovapaissa matkakustannusten korvauksissa on myös muutoksia kuluvalle vuodelle. Esimerkkinä kilometrikorvauksen nousu neljällä sentillä 57 senttiin (0,53 € 2023).

Muutoksia luontoisetuihin

Ravintoedun verotusarvo 2024

Tänä vuonna muutoksia on tullut ravintoedun verotusarvoon, joka nousi vuodenvaihteessa ja uusi enimmäisarvo on 13,50 euroa. Ravintoedun vähimmäisarvo on 8,50 euroa, eli käytännössä sen verran työntekijä vähintään maksaa lounaastaan. 

Autoetu 2024

Autoeduissa on myös muutoksia, sillä uusien autojen autoedun verotusarvoja on nostettu yleisen korkotason nousun vuoksi.

Sähkö- ja vähäpäästöisten autojen autoetuihin on viime vuosina tehty huojennuksia, joilla pyritään tekemään ympäristöystävällisemmästä autosta houkuttelevampi vaihtoehto. Nämä määräaikaiset verohuojennukset jatkuvat vuoteen 2025 asti. Lisäksi vuonna 2024 vapaassa autoedussa täyssähköautoon on myönnetty 135 euron ja vähäpäästöiseen autoon 60 euron verohuojennus.

Vuonna 2024 vapaan autoedun verohuojennukset voivat kokonaisuudessaan olla täyssähköautolle 305 euroa kuukaudessa ja vähäpäästöiselle autolle 145 euroa kuukaudessa. Työnantajan maksama auton lataus työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä säilyy verovapaana etuna vuoteen 2025.

Yleisimpien luontoisetujen vahvistetut arvot löytyvät verottajan luontoisetupäätökseltä.

TES-yleiskorotukset

Monelle toimialalle on tiedossa työehtosopimuksen yleiskorotuksia vuonna 2024. Yleissitovissa työehtosopimuksissa määritetyt yleiset palkankorotukset ovat työnantajia sitovia. Talenom seuraa useiden yleissitovien työehtosopimusten palkankorotuksia ja tiedottamme asiakkaitamme sopimuksissa tapahtuvista muutoksista.

Muutosten ajat työelämässä

Nykyisen hallituksen tavoitteena on uudistaa työelämän lainsäädäntöä työllistämisen esteiden purkamiseksi ja erityisesti pk-yritysten toimintakyvyn vahvistamiseksi. Hallitusohjelmassa on useita työelämän laajoja muutoksia, joita elinkeinoelämää ja yrittäjiä edustavat järjestöt ovat pitkään vaatineet. Työntekijäliitot vastustavat sekä muutoksia että tapaa, jolla hallitus on niitä ajanut. Viime aikoina onkin uutisoitu paljon eri toimialojen lakoista, joilla pyritään vastustamaan hallituksen toimia.

EK:n tekemän selvityksen mukaan vuosina 1999-2023 lähes 60 prosenttia työaikalainsäädäntöön tehdyistä muutoksista on ollut työntekijöille myönteisiä kun taas runsaat 10 prosenttia työnantajille myönteisiä. Loput, noin 30 prosenttia, on arvioitu neutraaleiksi.

Hallitusohjelmassa on muun muassa esitetty lakko-oikeuden rajoittamista yhteen päivään, sairausloman ensimmäisen päivän muuttamista palkattomaksi ja mahdollisuutta solmia vuoden määräaikainen työsuhde ilman erityistä perustetta. Lisäksi pyritään helpottamaan työntekijän henkilöperusteista irtisanomista. Myös paikallista sopimista halutaan laajentaa koskemaan kaikkia yrityksiä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon.

Aikuiskoulutustuki esitetty lakkautettavaksi elokuussa 2024. Nykyisen aikuiskoulutuen on arvioitu kohdistuvan jo valmiiksi hyvin koulutetuille käyttäjille eikä tuen hyödyt riitä kattamaan siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi vuorotteluvapaajärjestelmä on esitetty lakkautettavaksi 1.8.2024.

Yhteenveto

Nämä suunnitellut muutokset ovat herättäneet kiitosta työnantajien puolella, kun taas palkansaajien puolella suunnitelmia on kuvailtu epäoikeudenmukaisina. Hallitus on maininnut hallitusohjelman ulkopuolisista lisäsäästötoimenpiteistä ja nähtäväksi jää keneen ne kohdistuvat. Hallitusohjelman mukaiset muutokset tulevat väistämättä vaikuttamaan työnantajayritysten arkeen. Tiedossa on siis monella tapaa muutosten vuosi, jota jäämme seuraamaan.

Palkanlaskennan muutokset vuonna 2024:

Talenom haluaa olla kumppanisi muutosten keskellä. Kysy rohkeasti apua asiantuntijoiltamme. Tarjoamme kaikille toimialoille kattavat palkanlaskentapalvelut organisaation koosta riippumatta.

Noora Mantovaara
Noora Mantovaara

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake