Näin sitoutat tärkeimmät työntekijäsi – 5 keinoa

4 minutes

Nykyajan työelämässä organisaatiot ovat entistä riippuvaisempia niissä työskentelevien ihmisten osaamisesta, motivaatiosta ja yhteistyökyvystä. Osaamisen kehittäminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen ja urapolkujen mahdollistaminen yrityksen sisällä ovat tehokkaimpia tapoja sitouttaa ja motivoida työntekijöitä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Tutkimustuloksissa on todettu organisaatioon sitoutumisen vaikuttavan monella tavalla positiivisesti sekä organisaatioon että työntekijään itseensä. Sitoutuminen on osa työhyvinvointia ja lisäksi nähdään olevan yhteydessä työtyytyväisyyteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Tässä kirjoituksessa käymme läpi viisi keinoa työntekijöiden sitouttamiseen.

Työntekijöiden sitouttamisessa keskeinen rooli on ensinnäkin yrityksellesi tärkeimpien työntekijöiden tunnistamisella. Näiden tärkeimpien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen voi olla yrityksen tulevaisuuden elinehto. Jos avainosaaja irtisanoutuu, yritys menettää arvokasta osaamista, jonka varaan osa liiketoiminnasta on rakentunut. Yritykselle tärkeimpiä työntekijöitä ei löydy ainoastaan yrityksen johdosta, vaan usein myös yrityksen erityisosaajien joukosta.

Viisi keinoa tärkeimpien työntekijöiden sitouttamiseen

1. Sitouta osakkeilla

Työntekijöitä voidaan sitouttaa osakkeilla useilla eri tavoilla. Totutustavat eroavat toisistaan muun muassa verovaikutusten osalta. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää kuhunkin tilanteeseen sopiva toteutusmalli. Osakekaupassa nykyiset osakkaat myyvät osakkeita avainhenkilöille. Osakkeista maksettava kauppahinta tulee myyjinä oleville nykyisille osakkaille.

Työntekijät voivat hankkia osakkeita myös suunnatussa osakeannissa. Osakkeiden merkintähinta tulee tällöin yhtiölle ja se kirjataan yhtiön omaan pääomaan. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla avainhenkilöille yhtiön hallussa olevia osakkeita tai laskelmalla liikkeelle kokonaan uusia osakkeita.

Optiolla puolestaan tarkoitetaan avainhenkilöille annettavia oikeuksia merkitä yhtiön osakkeita myöhemmässä vaiheessa. Merkintäoikeuden ajankohdasta ja merkintähinnasta määrätään optioehdoissa.

2. Sitouta ja palkitse rahapalkkioilla

Suora rahallinen palkitseminen bonusten tai provisioin muodossa on käytetyin työntekijöiden sitouttamisen ja kannustamisen muoto. Raha on toimiva keino, kunhan sen käyttämisessä muistaa muutaman keskeisen periaatteen.

Bonuksen määräytymisen periaatteiden on oltava selvät ja yksiselitteiset, jotta vältytään erimielisyyksiltä bonuspalkkioita laskettaessa. Työntekijän tulee pystyä omalla työsuorituksellaan vaikuttamaan bonukseen pääsemiseen sekä sen määrään. Luonnollisesti bonuksen tavoitetaso on määriteltävä siten, että sen saavuttaminen on realistista.

Bonuksen määrä on oltava vähintäänkin kohtuullinen suhteessa peruspalkkaan. Liian pieni bonus ei sitouta eikä motivoi työntekijää, pahimmassa tapauksessa vaikutus voi olla jopa päinvastainen. Bonus ei myöskään saa korvata osaa peruspalkasta, vaan se on oltava aito palkanlisä, jonka saa tavoitteen saavuttamisesta.                       

3. Käytä erilaisia palkitsemiskeinoja

Työn tulee olla palkitsevaa, ja tämä ei tarkoita ainoastaan rahallista palkitsemista. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluvat myös erilaiset henkilöstöedut, kuten liikunta- ja kulttuuriedut, henkilökunta-alennukset.

– Työn palkitsevuutta voidaan lisätä myös aineettomilla tavoilla. Tällaisia ovat mm. koulutusmahdollisuudet, joustavat työaikajärjestelyt, henkilöstön virkistystoiminta. Palkitsemista voi tehdä myös kustannuksiltaan matalilla tavoilla – innovatiivisuus on tässä avainasemassa. Ihmiset haluavat, että heidät huomataan ja heidän työpanostaan arvostetaan. Muista siis kiitos ja huomionosoitukset jokapäiväisessä arjessa.

4. Varmista, että henkilöstö kokee työnsä ja tekemisensä merkitykselliseksi

Merkityksellisyyden kokemus saa aikaan motivaatiota ja sitoutumista. Filosofi Frank Martela on löytänyt merkitykselliselle työlle kolme elementtiä, jotka ovat arvokkuus, hyvää tuottava päämäärä ja itsensä toteuttaminen.

– Se, että työssä itsessään on jotain sellaista, jonka työntekijä kokee arvokkaaksi, luo merkityksellisyyden tunnetta. Työ koetaan arvokkaaksi ja merkitykselliseksi silloin, kun henkilö pääsee tuottamaan hyvää muille ihmisille tai ympäröivälle maailmalle ja sekä toteuttamaan itseään.

Merkityksellisyyden kokemusta voidaan lisätä myös hyvällä johtamisella ja esihenkilötyöllä. Esihenkilönä varmista siis seuraavien asioiden toteutuminen: suunta ja tavoitteet ovat selvät, osaaminen ja haasteet ovat tasapainossa, riittävä autonomian kokemus, yhteisöllisyys ja hyvä ilmapiiri.

5. Mahdollista henkilöstön työssä kehittyminen ja rakenna näkyviä urapolkumahdollisuuksia

Tänä päivänä johtamisen pääasiallisia ja tärkeimpiä työkaluja ovat vuorovaikutus ja keskustelukäytännöt. Joten panosta laadukkaisiin keskusteluihin, jotka tukevat jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuria.

Tunnista yksilöiden vahvuudet, ole selvillä heidän tavoitteistansa ja auta heitä kohti päämääriä sparraamalla ja oivalluttamalla. Pohtikaa yhdessä työn sisältöä ja miten se vastaa yksilön tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa sekä mitä mahdollisia käytännön toimia työssä kehittyminen vaatii.

Loppusanat työntekijöiden sitouttamisesta

Yrityksen henkilöstöhallinnon tavoitteena on luoda innovatiivinen työympäristö ja sen myötä yritykselle tehokkaampia työntekijöitä, jotka kokevat, että heitä arvostetaan ja että he pääsevät hyödyntämään omaa potentiaaliansa sekä kehittymään. Tehtäväänsä sitoutuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta ja sitoutuvat yritykseen myös pitkällä aikavälillä.

Avustamme mielellämme sitouttamistavan/tapojen valinnassa sekä järjestelyn toteuttamisessa.

Juha Aatsinki
Juha Aatsinki

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake