CFO yritysjohdon kumppanina muutostilanteissa

3 minutes

Pari vuotta vallinnut koronatilanne on aiheuttanut yritysten toimintaan muutoksia. Osa yrityksistä on ajautunut pahoihin vaikeuksiin, osa on selviytynyt kohtalaisin häiriöin, kun taas osa on onnistunut kasvattamaan liikevaihtoaan ja liiketoiminta kukoistaa koronasta huolimatta. Selviytymiseen ja mahdolliseen kasvuun vaikuttavat tekijät ovat vain osin olleet yrityksen ja johdon tai yrittäjän itsensä hallittavissa – luonnollisesti esimerkiksi toimiala ja ulkopuolelta tulevat määräykset ovat aiheuttaneet vaikeuksia liiketoiminnan pyörittämiseen. Osittain selviytyminen on ollut kiinni yrityksen kyvystä sopeutua uuteen normaaliin.

Talousjohdon rooli korostuu yrityksen muutostilanteissa

Yrityksiltä on vaadittu muutoksissa nopeaa ja joustavaa reagointia. Kasvutilanteessa kapasiteettia on kasvatettu, investointeja tehty ja uusia työntekijöitä palkattu.  Toisaalta taas valitettavan monella yrityksellä tilanne on päinvastainen, ja yrityksiä on ajautunut kriisiin asiakkaiden kaikottua ja kassan tyhjennyttyä, eikä tarvittavia korjaustoimenpiteitä välttämättä ole saatu tehtyä.

Talousjohdon rooli korostuu etenkin yrityksen muutostilanteissa, erilaisissa kriisivaiheissa tai kasvua tavoiteltaessa. Kirjanpidon tuottamat tulos- ja taseraportit kertovat siitä, miten yrityksellä on tähän asti mennyt, mutta pelkkään historiatietoon ei voida tukeutua. Muutostilanteessa tarvitaan päätöksenteon tueksi lisäksi tulevaisuuteen suuntaavia työkaluja, kuten kassavirtaennusteita ja erilaisia vaihtoehtolaskelmia ja analyyseja. Tarve voi tulla eteen äkkiä, jolloin ulkoistetun CFO:n käyttäminen on joustavin ratkaisu.

Talousjohdon tehtävissä voi toimia ihmisiä monella eri nimikkeellä, kuten controllerina, talouspäällikkönä tai talousjohtajana. Yhteistä näillä nimikkeillä on se, että tarkoituksena on toimia johdon oikeana kätenä antaen tarvittava ja olennainen talousdata valmiiksi tulkittuna yrityksen päätöksenteon ja kannattavan toiminnan tueksi. Talousorganisaation koko ja roolitus vaihtelee esimerkiksi yrityksen koon ja elinkaaren vaiheiden mukaan.  Jokaisessa elinkaaren vaiheessa ja pienissäkin yrityksissä tarvitaan talousdataa, esimerkiksi katelaskentaa tai tuntitehoja toiminnan tehokkuuden seurantaa varten, tai vaikkapa investointilaskelma uuden liiketoiminnan käynnistämisen järkevyyttä arvioitaessa.

Talousjohdon tehtävä

Talousjohdon tehtävänä on selvittää eri tilanteisiin soveltuvat mittaristot, realiteetit ja mahdollisuudet. Mittaristojen ja ennusteiden laatiminen sekä näiden toteumien seuranta kuuluu talousjohdon tehtäviin. Talouden näkökulma päätöksentekoon tulee ottaa huomioon paitsi kehittämis- ja strategiatyössä, mutta myös operatiivinen johto tarvitsee tuekseen analysoitua talousdataa aina myynnin ja tuotannon tavoiteluvuista investointilaskelmiin rahoitusaspekteineen.

Olennaista ei siis ole pelkästään se, mitä olisi pitänyt tehdä, vaan mitä seuraavaksi pitää tehdä, miksi, ja miten siihen päästään. Erilaisten päätösvaihtoehtojen arviointi ja niitä tukevat laskelmat, mittaristojen rakentaminen ja yritysrakenteen analysointi ovat esimerkkejä talousjohdon tekemistä asioista. Tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat keskiössä: yrityksen tavoitteista johdetaan talouden mittarit, budjetti ja ennusteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisellä raportoinnilla. Raportoinnin yhteydessä talousjohto nostaa esiin tarvittavat toimenpide-ehdotukset. Numeerinen ajattelu ei siis pelkästään riitä, vaan talousjohdolta tarvitaan myös konkretiaa esimerkiksi juuri toimenpide-ehdotuksien muodossa ja kattavaa kokonaisuuksien hallintaa. Toiminnan ja ulkoisten tekijöiden muuttuessa myös sisäisiä käytäntöjä on kehitettävä, jotta ne tukevat toimintaa mahdollisimman hyvin. Yrityksen toimintaa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, verotus ja yritysrakenne huomioiden.

OmaCFO

Apua talousohjauksen suunnittelussa ja toteuttamisessa voi tuoda sisäinen talousjohto tai ulkoistettu OmaCFO. Tarve ulkoistetulle talousjohdon resurssille voi syntyä yrityksen kasvaessa tai äkillisesti – avainhenkilö voi lähteä, kasvuvauhti saattaa yllättää, tai iso asiakas voidaan menettää. Talousjohto onkin hyvä antaa ammattilaisen huoleksi, sillä asiaan perehtynyt henkilö osaa tuoda talousnäkökulman tarpeeksi kattavasti osaksi johtotyöskentelyä. Ulkoistettu talousjohto toimii joustavasti ja laajentaa osaamista ketterästi monialaiseen tiimiin esimerkiksi aina lakipalveluihin saakka tarvittaessa.

Talenomin CFO-palvelut tulee mielellään apuun, jos yrityksessäsi kaivataan lisätukea talouden suunnitteluun ja johtamiseen. Me voimme auttaa joustavasti kaikissa tilanteissa, oli sitten kyseessä pidempiaikainen tarve tai äkillinen resurssipula. Anna meidän turvata yöunesi ja yrityksesi talous, niin sinä voit keskittyä ydinosaamiseesi ja päätöksentekoon. Tarvitset sitten keskustelukumppania, suunnitteluapua tai projektin läpivientiä, me kasaamme sinulle sopivan palvelukokonaisuuden juuri sopivasti sinun yrityksesi tarpeisiin.

Antti Törmä
Antti Törmä

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake