Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Visstidsanställning – Vad är visstidsanställning?

Visstidsanställning är en anställningsform där arbetsförhållandet är tidsbegränsat, vilket innebär att det finns ett fastställt start- och slutdatum för anställningen. För företagare erbjuder detta flexibilitet i personalhanteringen, men det kräver också förståelse för de lagar och regler som gäller.

Grunden i visstidsanställning

En visstidsanställning kan ta olika former, som projektanställning, vikariat, säsongsanställning eller timanställning. Det gemensamma för dessa är att de inte är permanenta utan istället är avsedda för en bestämd tid eller för ett specifikt uppdrag. Ett vanligt exempel är sommarvikariat eller anställningar för att hantera arbetstoppar. Denna flexibilitet är särskilt värdefull för företag som upplever säsongsvariationer i sin verksamhet eller som behöver extra personal för specifika projekt.

Vad företagare behöver veta

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar visstidsanställningar i Sverige och skiljer dem från tillsvidareanställningar, vilka är mer permanenta och utan ett förutbestämt slutdatum. En viktig aspekt för företagare är att en visstidsanställning automatiskt övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare varit anställd sammanlagt mer än två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare. Detta är en viktig detalj att ha i åtanke för att undvika oförutsedda anställningsförbindelser.

Provanställning, som är en annan form av visstidsanställning, får högst vara i sex månader och övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts inom denna period. Det är därför viktigt för företagare att noggrant överväga längden och villkoren för varje visstidsanställning.

För att effektivt hantera visstidsanställningar krävs kunskap om lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Det är viktigt för företagare att hålla sig uppdaterade med aktuella lagar och regler för att säkerställa att de uppfyller sina juridiska och finansiella åtaganden som arbetsgivare.

I sammanfattning erbjuder visstidsanställningar flexibilitet för företagare, men det är avgörande att förstå de juridiska ramarna och administrativa kraven som följer med denna anställningsform. Genom att vara välinformerade och noggranna i sitt agerande kan företagare dra nytta av visstidsanställningar på ett effektivt och lagligt sätt.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte