Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är vinstmarginal?

När du går igenom ditt företags siffror kan du stöta på begreppet ”vinstmarginal”. Vinstmarginal är ett nyckeltal som hjälper till att bedöma hur lönsamt ett företag är. Det representerar den del av försäljningsintäkterna som överstiger företagets totala kostnader och visar, i procent, hur mycket av varje intjänad krona som blir ren vinst.

När du går igenom ditt företags siffror kan du stöta på begreppet ”vinstmarginal”. Kort sagt visar vinstmarginal hur mycket av varje intjänad krona som blir ren vinst.

Lönsamhet i fokus

Vinstmarginal är ett lönsamhetsmått som används flitigt bland företagare. Den ger dig en indikation på ditt företags lönsamhet utan att ta hänsyn till hur det är finansierat. Med vinstmarginal kan du enkelt jämföra ditt företag med konkurrenter på marknaden. För att få en helhetsbild av företagets framgång kan man också se till ”räntabilitet på eget kapital” som komplement.

Hur räknas den ut?

Vinstmarginal beräknas med formeln:

Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnader) / Försäljning.

Marginalen uttrycks i procent, så en hög vinstmarginal betyder att en stor del av försäljningen blir till vinst. Nettovinstmarginal, å andra sidan, tar hänsyn till alla kostnader, inklusive skatter och räntor.

Frågor och svar om vinstmarginal

Hur räknar man ut vinstmarginal?

Vinstmarginalen beräknas med formeln: Vinstmarginal = (Försäljning – Kostnader) /Försäljning.

Vad är en bra vinstmarginal?

En ”bra” vinstmarginal kan variera beroende på bransch, men generellt sett indikerar en högre vinstmarginal god lönsamhet.

Vilka branscher har högst vinstmarginal?

Det kan variera över tid och plats, men ofta har teknikföretag, läkemedelsbolag och lyxvarumärken hög vinstmarginal.

Vad är skillnaden mellan bruttovinstmarginal vs vinstmarginal?

Bruttovinstmarginal fokuserar på vinsten efter att varukostnader dragits bort från försäljning, medan vinstmarginal tar hänsyn till alla kostnader.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte