Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Verksamhetsberättelse – Vad är det?

En verksamhetsberättelse är en detaljerad rapport som ger en överblick över en organisations eller förenings aktiviteter under det gångna verksamhetsåret. Den är särskilt viktig för ideella föreningar och kan vara ett viktigt dokument även för företagare som vill förstå och presentera sin verksamhet på ett klart och översiktligt sätt.

Syftet med verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är inte bara en sammanfattning av årets händelser; den är också ett verktyg för att visa transparens och ansvarsskyldighet inför medlemmar eller intressenter. Vid årsmöten presenteras denna berättelse för att ge en klar bild av organisationens eller företagets prestationer, utmaningar och framtidsplaner.

Innehåll i verksamhetsberättelsen

En typisk verksamhetsberättelse bör innehålla flera viktiga punkter:

Föreningens namn och verksamhetsår: Detta ger en tydlig identifiering av berättelsen och dess relevanta tidsspann.

Styrelsens och revisorernas sammansättning: Detta visar vem som har haft ansvar för organisationens ledning och övervakning under året.

Antal medlemmar: Detta ger en uppfattning om föreningens storlek och räckvidd.

Aktivitetsöversikt: En detaljerad beskrivning av händelser, projekt, och initiativ som genomförts under året.

Styrelsemöten och medlemsmöten: Detta visar hur organisationen har engagerat sina medlemmar och styrelse i beslutsprocessen.

Underskrift av styrelsemedlemmar: Detta bekräftar berättelsens autenticitet och att styrelsen står bakom informationen som presenteras.

Vikten för företagare

För företagare kan en verksamhetsberättelse vara ett kraftfullt verktyg för att kommunicera med potentiella investerare, kunder och andra intressenter. Den kan användas för att visa organisationens framsteg, prestationer och framtida mål på ett strukturerat och professionellt sätt.

Sammanställning och godkännande

Att sammanställa en verksamhetsberättelse kräver en noggrann granskning av organisationens protokoll och verksamhetsplan. I många fall är det sekreteraren som förbereder dokumentet, men det är viktigt att hela styrelsen deltar i processen för att säkerställa att all relevant information inkluderas. Efter färdigställandet ska berättelsen undertecknas av alla ordinarie styrelsemedlemmar och godkännas under årsmötet. Att skicka ut berättelsen till medlemmarna i god tid före mötet är avgörande för att ge dem möjlighet att bekanta sig med innehållet.

Genom att skapa en väl genomtänkt och informativ verksamhetsberättelse kan företagare och organisationer säkerställa att deras verksamhet framstår som transparent och ansvarsfull inför sina medlemmar och intressenter.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte