Verifikation – Vad är verifikation?


En verifikation är ett kritiskt dokument i bokföringen som tjänar som bevis för affärshändelser. Dessa dokument är grunden för att spåra och validera ett företags ekonomiska transaktioner. För företagare är det viktigt att förstå vad en verifikation innebär, hur den används och dess roll i den övergripande finansiella hanteringen.

Grundläggande om verifikationer

Verifikationer är fysiska eller elektroniska dokument som kvitton, fakturor eller andra former av finansiella bevis. De är avgörande för att kunna redovisa och legitimera alla sorters affärstransaktioner. Bokföringslagen i Sverige kräver att företag behåller dessa dokument i sju år. Det säkerställer att företaget kan redovisa sina finansiella handlingar vid behov.

Dessa dokument måste innehålla specifika detaljer för att vara giltiga. Det inkluderar datum för när dokumentet skapades och när transaktionen skedde, en beskrivning av transaktionen, det totala beloppet, momsbelopp, samt relevanta företagsuppgifter. För att underlätta organisation och spårning ska varje verifikation numreras och ordnas systematiskt.

Verifikationers roll och variationer

Verifikationer fungerar inte bara som bevis för transaktioner, utan också som justeringar eller rättelser i bokföringen. Till exempel kan en verifikation skapas för att korrigera en tidigare post i bokföringen. Det är viktigt för företagare att förstå att varje enskild affärshändelse bör ha en associerad verifikation, även om det finns undantag, såsom samlingsverifikationer för små, frekventa transaktioner.

Att effektivt hantera och förstå verifikationer är avgörande för att upprätthålla en korrekt och laglig bokföring. Oavsett om bokföringen sköts internt, automatiserat, eller genom en redovisningsbyrå, är kunskap om dessa dokument nyckeln till finansiell transparens och ansvar. Vår guide om bokföring erbjuder ytterligare insikter för att stärka din förståelse av dessa grundläggande principer.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte