Vad är växelkurs?

Växelkurs, eller valutakurs, är det pris som en valuta kan växlas mot en annan valuta. Priset bestäms på valutamarknaden, där valutor köps och säljs. Växelkursen styrs av olika ekonomiska faktorer och har stor betydelse för internationell handel. Dessa kurser påverkas av en mängd olika faktorer och kan fluktuera från dag till dag, eller till och med från minut till minut.


Fast och flytande växelkurs


Det finns två huvudtyper av växelkurser: fasta och flytande.


Fast växelkurs

Det innebär att värdet av en valuta är kopplat till värdet av en annan valuta eller till en värdebestämd vara som guld.


Flytande växelkurs

Det betyder att värdet av valutan ständigt förändras och bestäms av marknadskrafterna av tillgång och efterfrågan.


Så fungerar växelkurser


Valutakurser är i grunden marknadsbaserade och bestäms av tillgång och efterfrågan på valutamarknaden. Till exempel, om efterfrågan på en viss valuta ökar (på grund av ökat intresse för att köpa varor, tjänster eller investeringar i det landets ekonomi), kommer priset på den valutan att stiga. Om efterfrågan istället minskar, kommer växelkursen att falla.

Det finns många faktorer som kan påverka växelkursen mellan två valutor. Några av de viktigaste inkluderar:

Ekonomisk prestanda: Om ett lands ekonomi presterar bra, kan det öka efterfrågan på dess valuta och därmed höja dess växelkurs. Om ekonomin presterar dåligt, kan efterfrågan på valutan minska och växelkursen kan falla.

Inflation och räntor: Generellt sett, om ett land har lägre inflation och högre räntor jämfört med andra länder, kommer dess valuta att vara mer attraktiv och dess växelkurs kan stiga. Detta beror på att lägre inflation bibehåller köpkraften hos en valuta, medan högre räntor ger bättre avkastning på investeringar i den valutan.

Politisk stabilitet och ekonomisk politik: Länder med stabil politik och stark ekonomisk politik tenderar att vara mer attraktiva för utländska investerare. Det kan öka

efterfrågan på deras valuta och höja deras växelkurs.

Handelsbalans: Om ett land exporterar mer än det importerar kommer efterfrågan på dess valuta sannolikt att öka eftersom utländska köpare behöver dess valuta för att betala för exporterna. Detta kan leda till en högre växelkurs. Men om ett land importerar mer än det exporterar kan dess växelkurs falla.


Att tänka på för dig som driver en verksamhet


För de som driver företaga, särskilt de som handlar internationellt, är förståelsen av växelkursen viktig. Fluktuationer i växelkursen kan ha stor inverkan på företagets vinstmarginaler, speciellt om du importerar eller exporterar varor eller tjänster. En stark valuta gör det billigare att importera varor, men dyrare för utländska köpare att köpa dina varor. Tvärtom gör en svag valuta dina varor billigare för utländska köpare, men ökar kostnaden för import.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte