Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är valutakurs?

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.

Fast eller rörlig valutakurs

Valutakurser kan delas in i två huvudkategorier: fast och rörlig. En fast valutakurs innebär att två länder har avsiktligt låst kursen mellan sina valutor och en fast nivå. Detta innebär att växelkursen förblir konstant och är vanligtvis reglerad av centralbanken. En rörlig valutakurs är mer flexibel och rör sig fritt beroende på marknadens efterfrågan och utbud.

Vad påverkar valutakursen?

Valutakurser förändras kontinuerligt och påverkas av flera faktorer. De viktigaste faktorerna inkluderar tillgång och efterfrågan på en viss valuta på den internationella valutamarknaden.

Här listar vi några grundläggande begrepp som används för att beskriva valutaförändringar:

Depreciering

Detta sker när en valuta minskar i värde på grund av ökad tillgång och minskad efterfrågan på marknaden.

Appreciering

Tvärtom ökar valutans värde när efterfrågan överstiger utbudet.

Devalvering

En devalvering är en officiell nedskrivning av en valutas växelkurs, vilket kan ske genom politiska beslut.

Revalvering

Revalvering innebär att en valutas officiella växelkurs höjs genom politiska åtgärder.

För företagare som är engagerade i internationell handel är valutakurser av särskilt intresse. Fluktuationer i valutakurser kan påverka vinstmarginaler och kostnader för import och export.

Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?

Vid bokslut bör företag använda den valutakurs som är i linje med de redovisningsprinciper som tillämpas i deras land. Vanligtvis används den valutakurs som är gällande på den dagen då transaktionen sker. Det finns olika metoder för att hantera valutakurser vid bokföring, och det är viktigt att följa riktlinjerna i din redovisning och rådgöra med din revisor.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte