Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Utmätning – Vad innebär utmätning?

Utmätning är en process där Kronofogden använder en skuldsatt persons eller företags egendomar för att betala av skulder. För företagare kan detta ha avgörande konsekvenser på verksamheten och personliga ekonomi.

Vad är utmätning?

Utmätning innebär att Kronofogden, efter att tidigare påtryckningar misslyckats, tar kontroll över skuldsattes egendom för att betala av skulder. Processen kan involvera både fast egendom (som fastigheter) och lös egendom (som fordon eller inventarier). För företagare kan detta innebära en betydande påverkan på verksamhetens resurser och möjligheten att fortsätta driva företaget.

Utmätningens process

Utmätning börjar med en utredning av skuldsattes tillgångar. Kronofogden strävar efter att utmäta egendom som skuldsatta kan undvara, för att minimera påverkan på personens liv och verksamhet. Detta innebär att tillgångar nödvändiga för grundläggande uppehälle undantas.

Steg-för-steg vid utmätningen:

Kontanta medel: Kronofogden utmäter först kontanta medel och banktillgodohavanden.

Löneutmätning: Om kontanta medel inte täcker skulderna, kan en del av skuldsattes framtida löner gå direkt till Kronofogden.

Fonder och aktier: Därefter kan fonder och aktier säljas för att täcka skulder.

Lös och fast egendom: Slutligen utmäts lös egendom och i sista hand fast egendom.

Vad det innebär för företagare

För en företagare kan utmätning leda till avsevärda konsekvenser. Om företagets tillgångar utmäts, kan detta begränsa företagets drift och tillväxtmöjligheter. Löneutmätning kan påverka personlig ekonomi och livskvalitet. Det är därför viktigt för företagare att vara medvetna om dessa risker och vidta åtgärder för att förhindra skuldsättning och potentiell utmätning.

Utmätning är ett kritiskt steg i skuldsaneringsprocessen och kan ha långtgående effekter på både företag och privatpersoner. Att förstå och förebygga sådana situationer är nyckeln till en sund ekonomisk förvaltning för varje företagare.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte