Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Utdelning?

Utdelning är helt enkelt en del av den vinst som ett aktiebolag genererar och som kan beslutas att delas ut till bolagets aktieägare. När du äger aktier i ett bolag, innebär det att du är delägare och därmed kan ha rätt att få en del av vinsten som utdelning. Det här kan vara en fin bonus för dig som aktieägare!

Så fungerar utdelningsprocessen

Varje år hålls en bolagsstämma där beslut fattas om hur mycket av vinsten som ska delas ut som utdelning. Hur mycket du får i utdelning beror på hur stor andel av bolaget du äger. Oftast får du utdelningen i pengar, men ibland kan det även vara andra tillgångar. Dessutom kan bolaget ibland besluta om extra utdelningar, kanske efter en stor försäljning eller annan speciell händelse.

Och kom ihåg, även om skatten på utdelning oftast är lägre än på lön, så bidrar inte utdelning till din pension. Så det är något att tänka på när du väljer hur du tar ut din vinst.

Att vara aktieägare i ett bolag som ger utdelning kan vara lönsamt. Men glöm inte att sätta dig in i bolagets utdelningspolicy och överväg fördelarna och nackdelarna med att ta utdelning jämfört med lön.

Vanliga frågor om utdelning

H3: Vad betyder utdelning?
Utdelning är en betalning som görs av ett företag till dess aktieägare, oftast i form av kontanter eller aktier. Detta är ett sätt för företaget att dela med sig av sina vinster till aktieägarna. Utdelningen kan variera beroende på företagets vinst och ekonomiska policy.

Hur bestäms utdelningen?

Utdelningen bestäms av företagets styrelse och ska godkännas av aktieägarna, vanligtvis vid bolagsstämman. Storleken på utdelningen beror på flera faktorer, såsom företagets lönsamhet, kassaflöde, framtida investeringsbehov och den övergripande ekonomiska situationen.

Måste jag betala skatt på utdelning?

Ja, i Sverige måste du betala skatt på utdelning. Skatten på utdelning beror på om du har aktierna privat (akitedepå) eller i ett investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring. För privata aktieägare beskattas utdelning som kapitalinkomst. I ett ISK eller en kapitalförsäkring tillämpas en schablonbeskattning baserad på ett schablonbelopp och statens låneränta. Skattereglerna kan variera och det är alltid en god idé att konsultera med en skatteexpert för specifika frågor.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte