Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Upplupen kostnad – Vad är upplupen kostnad?

Upplupen kostnad är ett viktigt begrepp för företagare att förstå. Det handlar om kostnader för varor eller tjänster som förbrukats under en viss period, men där fakturan ännu inte mottagits eller betalats. Dessa kostnader måste bokföras som interimsskulder för att korrekt återspegla företagets ekonomiska situation.

Vad innebär upplupen kostnad?

En upplupen kostnad uppstår när ditt företag har förbrukat en vara eller tjänst men ännu inte fått eller betalat fakturan för denna prestation. Detta blir särskilt relevant vid bokslut, där alla kostnader som hör till det aktuella året måste inkluderas. Dessa kostnader redovisas som skulder i balansräkningen och representerar de utgifter som företaget är skyldigt men ännu inte har betalat.

Exempelvis, om ditt företag använder en tjänst i december och tjänsten utförs innan årets slut, men fakturan kommer först nästa år, bokför du en uppskattad kostnad för tjänsten. Denna kostnad utan moms redovisas som en skuld i balansräkningen, och när fakturan väl anländer justeras skulden och den faktiska kostnaden bokförs som vanligt.

Vanliga exempel på upplupna kostnader

Det finns många typer av kostnader som kan klassificeras som upplupna. Det inkluderar, men är inte begränsat till:

Om löner för december betalas ut i januari, räknas lönen för december som en upplupen kostnad.

Elförbrukning och telefonkostnader som betalas i efterskott.

Räntekostnader och sociala avgifter.

Kostnader för redovisning och revision.

Genom att noggrant redovisa upplupna kostnader får du en mer korrekt bild av företagets ekonomiska ställning. Detta hjälper till att garantera att alla kostnader och skulder är korrekt återspeglade i räkenskaperna, vilket är avgörande för korrekt budgetering och finansiell planering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte