Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är ett traktamente?


Ett traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivaren kan betala till anställda för att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor eller tillfälligt arbete på annan ort. Det kan inkludera kostnader för mat, logi och andra nödvändiga utgifter.

Mer om hur traktamente fungerar

Traktamentet är en möjlighet för arbetsgivaren att ersätta anställda för de extra kostnader som uppstår vid tjänsteresor. Genom att tillhandahålla traktamente kan du säkerställa att de anställda inte behöver bära kostnader själva, vilket kan bidra till att öka personalens tillfredsställelse och motivation.

Traktamentet betalas ut som hel- eller halvdagstraktamente, beroende på när resan påbörjas och avslutas. Om resan startar före klockan 12:00 och avslutas efter klockan 19:00, betalas ett heldagstraktamente ut. Startar resan efter klockan 12:00 eller avslutas före klockan 19:00, betalas ett halvdagstraktamente ut.

Om arbetsgivaren står för måltider under tjänsteresan, minskas det skattefria traktamentet. Till exempel så betalas bara ett kvarts traktamente ut om arbetsgivaren står för lunch och middag.

Det är viktigt att notera att reglerna kring traktamenten kan vara komplexa. Felaktiga utbetalningar kan leda till skattekonsekvenser. Därför kan det vara klokt för företagare att ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor för att säkerställa att de följer alla gällande regler.

Vad krävs för att få ersättning?

För att ett traktamente ska kunna betalas ut skattefritt, krävs det i Sverige bland annat att:

Tjänsteresan innebär en övernattning.

Resan ligger mer än 50 km från den anställdes vanliga arbetsplats och bostad.

Den anställde inte har möjlighet att återvända hem mellan arbetspassen.

Arbetsgivaren har ett underlag, exempelvis en reseräkning, som visar detaljer om tjänsteresan.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte