Vad är en totalentreprenad?

Totalentreprenad är en form av entreprenad där entreprenören tar ansvar för såväl projekteringen som utförandet av arbetet. Det innebär att entreprenören har ett övergripande ansvar för att objektet uppfyller den avtalade funktionen. Denna entreprenörsform av vanlig inom bland annat byggbranschen.


Totalentreprenad – en allt-i-ett-lösning

I en totalentreprenad tar entreprenören hand om hela projektet, från planering till utförande. Detta gör det till en allt-i-ett-lösning som kan vara attraktiv för beställaren, eftersom det minimerar antalet parter de behöver samarbeta och kommunicera med.

Det är viktigt att notera att det är innehållet i avtalet som styr vilken entreprenadform det blir, detta oavsett hur man namnger entreprenaden. Så det är därför bra att granska entreprenadavtalet för att förstå vilka skyldigheter och rättigheter som gäller.


Att vara en totalentreprenör

Att vara en totalentreprenör innebär att du som företag tar på dig hela ansvaret för ett projekt, från start till slut.


Som totalentreprenör är det ditt ansvar att se till att alla delar av projektet samordnas och fungerar tillsammans. Du behöver anlita och hantera alla underentreprenörer som behövs för projektet. För ett byggprojekt kan det vara elektriker, rörmokare och snickare. Det är även du som sköter kontakten med kunden och ser till att allt arbete utförs enligt deras önskemål och specifikationer.


Totalentreprenörer tar också på sig det ekonomiska ansvaret för projektet. Det innebär att om något går fel och kostnaderna för projektet överskrider den ursprungliga budgeten, är det totalentreprenören som står för de extra kostnaderna.
Fördelar för företag att välja totalentreprenad

För en företagare kan totalentreprenad erbjuda flera fördelar. Framförallt kan det innebära en besparing i tid och resurser eftersom det minimerar antalet parter att samarbeta med. Dessutom kan det ge en större trygghet då entreprenören har ett övergripande ansvar för att projektet uppfyller det som är avtalat.

Men det är också viktigt att vara medveten om att totalentreprenaden kan innebära ett högre pris, eftersom entreprenören tar på sig mer ansvar och risk.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte