Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en tillgång?

En tillgång är grunden i företagets ekonomi och refererar till allt som ett företag äger som kan ge ekonomiska fördelar. Detta inkluderar både fysiska objekt och abstrakta rättigheter. Förståelsen av tillgångar är avgörande för att hantera och utveckla ett företags ekonomi.

Immateriell tillgång

Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar som patent, varumärken, upphovsrättigheter och goodwill. Dessa spelar en viktig roll i ett företags värde, särskilt i dagens digitala ekonomi. De representerar ofta en betydande del av företagets totala värde.

Tillgångarnas roll i balansräkningen

Balansräkningen är en viktig finansiell rapport som visar företagets tillgångar och hur dessa är finansierade. Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är långsiktiga tillgångar som byggnader och maskiner, medan omsättningstillgångar är kortfristiga såsom varulager och kundfordringar.

Praktisk hantering av tillgångar

För företagare är hanteringen av tillgångar kritisk. Det inkluderar korrekt bokföring, avskrivningar för att reflektera värdeminskning, och strategisk planering för att maximera värdet och användningen av dessa tillgångar. Korrekt hantering säkerställer långsiktig hållbarhet och lönsamhet för företaget.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte