Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Tilläggspension?

Tilläggspension är en komponent i den allmänna pensionen som administreras av staten. Den baseras på inkomster och pensionspoäng som en individ har tjänat under sin arbetskarriär. Tilläggspensionen är främst relevant för personer födda före 1954, baserad på ett pensionssystem som gällde före år 2003.

Allmän tilläggspension: Grundpelaren i pensionssystemet

Allmän tilläggspension är en del av den svenska allmänna pensionen. Den bygger på ett system av inkomstpension, inkomstpensionstillägg, premiepension och, i vissa fall, garantipension. Den allmänna pensionen, inklusive tilläggspensionen, är grundläggande för att förstå den totala pensionsbilden för en individ, särskilt för företagare.

Vilka får tilläggspension?

Tilläggspensionen berör främst de som är födda före 1954. Denna pension beräknas på tidigare intjänade pensionspoäng, vilket påverkas av faktorer som inkomst, ålder vid pensionering och civilstånd.

Är tilläggspension och garantipension samma sak?

Tilläggspension och garantipension är två skilda delar av pensionssystemet. Medan tilläggspensionen är inkomstbaserad och beroende av intjänade pensionspoäng, är garantipensionen en säkerhetsnivå för de som har låg eller ingen tjänstepension.

Beräkna tilläggspension

Beräkningen av tilläggspensionen tar hänsyn till olika faktorer som individens inkomst, pensionspoäng, åldern vid pensionering och civilstånd. Dessa faktorer bestämmer storleken på den tilläggspension som en individ kommer att motta.

För företagare är det viktigt att förstå hur tilläggspensionen fungerar och hur den påverkar deras ekonomiska planering för framtiden. Genom att hålla sig informerad och förberedd kan företagare säkerställa en stabil ekonomisk framtid efter pensionering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte