Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en tidsbegränsad anställning?

Tidsbegränsad anställning är en form av anställningskontrakt som har både ett start- och ett slutdatum. Det skiljer sig från tillsvidareanställningar, som fortsätter tills de avslutas av antingen den anställde eller arbetsgivaren. Tidsbegränsade anställningar används ofta när ett företag behöver anställa personal för specifika projekt, uppdrag, eller under högsäsonger. De är utformade för att tillgodose arbetsgivarens tillfälliga behov och ger företagaren flexibilitet att anpassa sin arbetsstyrka efter verksamhetens skiftande behov.

Regler kring tidsbegränsad anställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) och relevanta kollektivavtal, ska tidsbegränsade anställningar ses som ett undantag. Dessa kontrakt kan omfatta allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställningar och provanställningar. Viktigt att notera är att om en anställd har en sammanlagd anställningstid på mer än två år inom en femårsperiod, kan visstidsanställningen omvandlas till en tillsvidareanställning. Därför behöver företagaren vara medveten om de olika typerna av tidsbegränsade anställningar och deras specifika regler

Uppsägning och avslut av tidsbegränsad anställning

Uppsägningstiderna för tidsbegränsade anställningar kan variera och är ofta angivna i anställningsavtalet eller reglerade genom kollektivavtal. Generellt sett kan en tidsbegränsad anställning inte avslutas i förtid utan saklig grund. För företagaren innebär detta att det är viktigt att ha en tydlig förståelse för både anställningsavtalets och LAS:ens bestämmelser för att undvika juridiska komplikationer.

Tidsbegränsad anställning: En flexibel lösning för företagare

För företagare erbjuder tidsbegränsade anställningar en möjlighet att flexibelt och effektivt skala sin arbetsstyrka efter verksamhetens behov. Det ger också en chans att utvärdera en anställds prestation och passform i företaget innan eventuell övergång till en tillsvidareanställning. Dock kräver det att företagaren är väl insatt i de juridiska aspekterna och följer LAS och kollektivavtal för att säkerställa korrekt hantering av dessa anställningsformer.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte