Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är en tariff?

Tariffer är i grund och botten avgifter eller priser som är fastställda för specifika varor eller tjänster. De kan variera beroende på produkttyp, värde, vikt, eller antal. Ett vanligt exempel är tullavgifter som tillämpas på varor som importeras från andra länder. Detta kan innebära att företagare som importerar varor måste betala en extra kostnad, baserad på tariffen, till staten.

I vardagen möter företagare tariffer på olika sätt. Ett exempel är biljettpriser för evenemang eller kollektivtrafik, där priserna är förutbestämda och offentligt listade. För småföretagare som är involverade i handel kan förståelse av import- och exporttariffer vara avgörande. Tariffen beräknas ofta baserat på typen av vara, dess värde, och ursprungslandet. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med gällande tariffer för att undvika oväntade kostnader.

Tarifflön: En annan aspekt av tariffer

Tarifflön avser de fastställda lönenivåer som bestäms genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och fackföreningar. För företagare är det viktigt att förstå och följa dessa fastställda lönenivåer för att säkerställa rättvis och laglig ersättning till anställda. Det hjälper också till att upprätthålla en god arbetsmiljö och förebygga arbetsrättsliga tvister.

Importtariffer och deras inverkan på företag

Importtariffer har direkt påverkan på hur företag bedriver internationell handel. Dessa tariffer bestäms ofta utifrån handelsavtal mellan länder och kan variera stort. Inom EU, till exempel, kan företag dra nytta av lägre eller inga tullavgifter tack vare frihandelsavtal. Att ha en djup förståelse för dessa tariffer är viktigt för att framgångsrikt kunna importera varor och råvaror till konkurrenskraftiga priser.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte