Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Tantiem – Vad är tantiem?

Tantiem är en form av lönetillägg specifikt avsett för personer i ledande ställningar inom ett företag. Detta unika belöningssystem skiljer sig från traditionella bonusar och provisioner genom att det är direkt kopplat till företagets ekonomiska resultat.

Vad är Tantiem?

Tantiem är en rörlig ersättning som styrs av företagets resultat eller omsättning. Det betalas ut som lön eller arvode till ägare, styrelseledamöter, högre tjänstemän såsom VD och andra chefer. Detta skiljer sig från bonusar som ofta ges till alla anställda och baseras på individuella eller gemensamma prestationer.

I praktiken innebär tantiem att en försäljningschef, till exempel, kan få en del av sin ersättning baserad på företagets totala månadsförsäljning. Detta uppmuntrar ledare att arbeta för företagets bästa, då deras personliga inkomst är direkt kopplad till företagets framgång.

Tantiem och dess påverkan på företagare

För företagare erbjuder tantiem en möjlighet att belöna ledare för deras bidrag till företagets framgång. Det är också ett verktyg för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Tantiem kan även användas som ett verktyg för skatteplanering. Genom att utbetala tantiem kan företaget försena beskattningen till nästa räkenskapsår, vilket kan vara fördelaktigt vid bokslut.

Viktigt att notera är att enligt god redovisningssed bör tantiem ges utöver vanlig lön och inte ersätta den. Det regleras genom individuella avtal och beskattas som inkomst av tjänst.

Som företagare är det även viktigt att förstå sambandet mellan tantiem och andra löneformer. Det är viktigt att balansera dessa olika former för att skapa ett rättvist och effektivt belöningssystem som gynnar både ledningen och företaget som helhet.

I slutändan är tantiem ett kraftfullt verktyg för att driva företagets framgång genom att direkt koppla ledningens belöning till företagets ekonomiska prestationer.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte