Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Täckningsgrad – Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden är ett centralt begrepp inom företagsekonomi som spelar en viktig roll i företagets finansiella analys och strategi. Den ger en indikation på hur stor del av försäljningsintäkterna som bidrar till att täcka företagets fasta kostnader. I sin enklaste form är täckningsgraden ett mått på hur varje såld enhet bidrar till att täcka de fasta kostnaderna och generera vinst.

Täckningsgrad i praktiken

Täckningsgraden, ofta förkortad TG, anges i procent och beräknas genom att dividera täckningsbidraget (skillnaden mellan särintäkter och särkostnader) med särintäkten, och sedan multiplicera resultatet med 100. Detta nyckeltal är särskilt användbart för att utvärdera lönsamheten hos olika produkter eller tjänster inom företaget. Ett högre värde på täckningsgraden indikerar att en större andel av omsättningen bidrar till att täcka de fasta kostnaderna och skapa vinst. Detta är ett viktigt verktyg för att fatta välgrundade beslut om prissättning, kostnadsbesparingar och produktmix.

Varför är täckningsgraden viktig för företagare?

För en företagare är förståelsen av täckningsgraden avgörande. Det ger insikt i hur effektivt företaget omvandlar försäljning till vinst. Genom att analysera täckningsgraden för olika produkter eller tjänster kan företagare identifiera vilka som bidrar mest till företagets lönsamhet. Detta underlättar beslut om vilka produkter som bör prioriteras eller vilka som kan behöva omprissättas eller fasas ut. Dessutom kan förbättringar i täckningsgraden uppnås genom att öka intäkterna (till exempel genom högre priser eller ökad försäljning) eller minska särkostnaderna (till exempel genom effektivare produktion eller lägre inköpskostnader).

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte