Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Täckningsbidrag?

När man driver ett företag är det inte bara viktigt att sälja produkter, utan också att veta hur lönsamma dessa produkter är. Här kommer täckningsbidraget in i bilden!

Täckningsbidragets roll för företagaren

Täckningsbidrag, ofta förkortat TB, är ett mått som visar hur lönsam en viss produkt är för ditt företag. Tänk på det som produkten eller tjänstens bidrag till att täcka dina fasta kostnader. Ett högt täckningsbidrag innebär i allmänhet att produkten är mycket lönsam och bidrar betydligt till att betala de fasta kostnaderna och generera vinst.

Skillnaden mellan täckningsbidrag och andra begrepp

Förutom det individuella täckningsbidraget för en enskild produkt kan du även stöta på begreppet totalt täckningsbidrag (TTB). TTB representerar bidraget från alla dina produkter tillsammans. Och när vi vill jämföra lönsamheten mellan olika produkter kan vi använda oss av täckningsgraden, som visar hur stor del av försäljningspriset som utgör produkten eller tjänstens täckningsbidrag.

För en företagare kan förståelsen av dessa begrepp vara avgörande för att fatta rätt beslut om vilka produkter man bör fokusera på och vilka man eventuellt bör fasa ut.

Frågor och svar om täckningsbidrag

Vad är formeln för täckningsbidrag?

Täckningsbidragets formel räknas ut genom att subtrahera produktens rörliga kostnader (särkostnader) från dess försäljningspris (särintäkt).

Hur räknar man ut täckningsbidrag?

Man räknar ut täckningsbidraget genom att ta produkten eller tjänstens försäljningspris och dra ifrån alla rörliga kostnader som uppstår i samband med produktionen av den.

Vad är skillnad på täckningsbidrag och marginal?

Täckningsbidraget visar hur mycket en produkt bidrar till att täcka företagets fasta kostnader och ge vinst. Marginalen å andra sidan fokuserar på vinsten som görs på varje såld enhet och visas ofta i procent av försäljningspriset.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte