Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Successiv vinstavräkning – Vad är det?

Successiv vinstavräkning är en redovisningsmetod som används av företag, speciellt de som arbetar med långvariga projekt. Metoden innebär att intäkter från pågående arbeten redovisas löpande, istället för att vänta tills hela projektet är färdigställt. Detta ger en mer jämn och realistisk bild av företagets ekonomiska läge under projektets gång.

Hur fungerar en successiv vinstavräkning?

Denna redovisningsteknik används främst av företag som hanterar stora projekt över en längre tid, som byggföretag. Till exempel, om ett byggföretag arbetar på ett stort byggprojekt som sträcker sig över flera månader eller år, tillåter successiv vinstavräkning dem att redovisa intäkter stegvis. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas i takt med att de uppstår, vilket bidrar till en mer jämn fördelning av vinst och förlust under projektets löptid. Detta skapar en mer balanserad ekonomisk rapportering och reflekterar verkligheten på ett bättre sätt jämfört med att vänta tills projektet är helt avslutat.

När bör en successiv vinstavräkning användas?

Det är viktigt för företag att välja rätt redovisningsmetod. Successiv vinstavräkning är lämplig för större projekt där det är möjligt att tillförlitligt beräkna det ekonomiska utfallet. Om intäkter och kostnader är för osäkra, kan det leda till felaktiga beräkningar av upplupna intäkter. För kortare uppdrag, där fakturering sker i anslutning till projektets avslut, är det oftast inte lika lämpligt att använda denna metod. Ett alternativ till successiv vinstavräkning är färdigställandemetoden, där pågående arbeten bokförs som varulager och intäktsförs när kundfakturor skapas.

Fördelar för företagare

Genom att använda successiv vinstavräkning kan företagare få en mer realistisk bild av deras ekonomiska prestation under ett pågående projekt. Detta hjälper till att undvika stora svängningar i ekonomisk rapportering och ger en bättre grund för beslutsfattande. Det är dock viktigt att noggrant överväga om metoden är lämplig för det specifika projektet och företagets verksamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte