Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Styrränta – vad är styrränta?

Styrräntan, även känd som reporänta, är den ränta som banker betalar för att låna eller placera pengar hos Riksbanken. När Riksbanken justerar styrräntan påverkas ekonomins aktivitet vilket i sin tur kan ha en inverkan på inflationen.

Så fungerar styrräntan

Om Riksbanken sänker styrräntan blir det billigare för bankerna att låna pengar. Detta innebär i sin tur att bankerna ofta sänker sina egna räntor för lån till företag och privatpersoner. Detta gör det mer attraktivt för människor och företag att låna pengar, vilket kan leda till ökad konsumtion och investeringar – och därmed en ökning av ekonomisk aktivitet.

Å andra sidan, om Riksbanken höjer styrräntan, blir det dyrare för bankerna att låna pengar. Detta leder oftast till att bankerna höjer sina egna räntor, vilket gör det mindre attraktivt för människor och företag att låna pengar. Detta kan minska konsumtionen och investeringarna, vilket bromsar den ekonomiska aktiviteten.

Det tar vanligtvis mellan ett och två år innan effekten av en ändring i styrräntan syns på inflationen. Därför är det viktigt för Riksbanken att förutse hur ekonomin kommer att utvecklas i framtiden när de beslutar om styrräntan.

Tänk på hur styrräntan kan påverka dig som företagare

Styrränta är ett viktigt verktyg för Riksbanken för att upprätthålla en stabil ekonomi. För företagare är det viktigt att förstå hur förändringar i denna ränta kan påverka deras verksamhet.

Frågor och svar om styrräntan

Vad är styrränta?

Styrränta, även känd som reporänta eller policyränta, är den ränta som centralbanken i ett land fastställer för att styra landets ekonomi. Den påverkar kostnaden för lån och sparande i hela ekonomin och är ett viktigt verktyg för att kontrollera inflation och ekonomisk tillväxt.

Hur påverkar styrräntan ekonomin?

En höjning av styrräntan gör lån dyrare, vilket kan bromsa konsumtion och investeringar, medan en sänkning gör lån billigare och kan stimulera ekonomisk aktivitet. Genom att justera styrräntan kan en centralbank försöka balansera ekonomin, kontrollera inflation och påverka arbetslöshet.

Varför är det viktigt att följa förändringar i styrräntan?

Förändringar i styrräntan kan ha stor påverkan på lån, sparande och investeringar. Det påverkar allt från bolåneräntor till företagens lånekostnader och spararnas avkastning. Att följa dessa förändringar är viktigt för både privatpersoner och företag för att göra välgrundade ekonomiska beslut.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte