Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Stiftelseurkund – Vad är stiftelseurkund?

En stiftelseurkund är ett fundamentalt dokument som spelar en central roll vid grundandet av ett aktiebolag. Detta juridiska dokument fungerar som ett protokoll som bekräftar att stiftarna (grundarna) av ett aktiebolag har beslutat att starta företaget. För att säkerställa en korrekt och laglig bildning av ett aktiebolag är upprättandet av en stiftelseurkund inte bara viktigt utan också obligatoriskt.

Viktiga aspekter av en stiftelseurkund

En stiftelseurkund innehåller flera kritiska uppgifter om det nya aktiebolaget. Det inkluderar:

Antal och värde på aktier: Dokumentet specificerar antalet aktier i bolaget, deras värde och hur de är fördelade mellan stiftarna.

Betalningsinformation för aktier: Det beskriver också hur betalningen för aktierna ska ske.

Bolagsinformation: Informationen om bolagets startdatum, namn, och förslag till bolagsordning inkluderas.

Styrelse och revisorer: Stiftelseurkunden ska även ange namn, personnummer och postadress för styrelseledamöter, eventuella suppleanter och revisorer.

Efter att ha blivit undertecknad av alla stiftare, eller deras behöriga firmatecknare om stiftaren är en juridisk person, ska stiftelseurkunden registreras hos Bolagsverket. Detta kan göras antingen som originaldokument eller en bestyrkt kopia.

Stiftelseurkundens roll för företagaren

För företagaren är stiftelseurkunden en avgörande del i processen att formellt starta ett aktiebolag. När bolaget är grundat, minskar dock urkundens praktiska betydelse, men den fungerar som en officiell bekräftelse på bolagets existens och dess ursprungliga struktur.

Utöver aktiebolag kan en stiftelseurkund också användas för att beskriva bildandet av en stiftelse, med detaljer om stiftelsens syfte, förvaltning och hantering av eventuella vinster.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte