Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är statlig inkomstskatt?

Statlig inkomstskatt är en skatt som tas ut av staten på individernas inkomster. Den är en av de primära inkomstkällorna för staten och används för att finansiera offentliga tjänster och projekt, såsom utbildning, hälsovård, infrastruktur och sociala program.

Denna skatt beräknas vanligtvis som en procentandel av en persons inkomst och kan ha olika skattesatser beroende på inkomstnivån. I många länder, inklusive Sverige, är skattesystemet progressivt, vilket innebär att högre inkomster beskattas med en högre procentandel. Detta är gjort för att skapa en mer jämlik fördelning av skattebördan, där de som tjänar mer bidrar proportionellt mer till statens intäkter.

Detaljerna i hur statlig inkomstskatt beräknas och tillämpas varierar mellan olika länder, inklusive de tillämpade skattesatserna, vilka inkomster som är skattepliktiga, och vilka avdrag och krediter som kan tillämpas för att minska skattebördan.

Vilka behöver betala statlig inkomstsskatt?

Statlig inkomstskatt är en inkomstskatt som är gemensam för alla svenska medborgare vars årsinkomst överstiger en viss skiktgräns. År 2023 ligger gränsen för statlig skatt på 613 900 kronor. Det är viktigt att notera att skattesatserna och skiktgränserna kan ändras över tid beroende på beslut från regeringen.

För fysiska personer är skattesatsen densamma för alla som har en årsinkomst som överstiger den aktuella skiktgränsen. Om din årsinkomst överskrider detta belopp, kommer du att betala den statliga inkomstskatten. Detta innebär att oavsett din totala årsinkomst över skiktgränsen, kommer skattesatsen för den delen av din inkomst som överstiger skiktgränsen att vara densamma.

För juridiska personer, såsom aktiebolag och stiftelser, varierar skattesatserna över tid. Från och med januari 2021 är den statliga inkomstskatten för juridiska personer 20,6%. Det är viktigt för

företagare att vara medvetna om dessa skattesatser och följa eventuella ändringar som påverkar deras skattebetalningar.

Skillnad mellan statlig och kommunal inkomstskatt

Den kommunala inkomstskatten varierar beroende på i vilken kommun du är folkbokförd i och om du är medlem i något trossamfund. Denna skatt betalas till din hemkommun och används för att finansiera olika kommunala tjänster som skola, vård och omsorg.

Statlig inkomstskatt, å andra sidan, går till den nationella statskassan och används för att finansiera statliga verksamheter och åtaganden. Företagare måste räkna med både den statliga och den kommunala inkomstskatten när de planerar sin ekonomi och redovisning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte