Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Ställningsfullmakt – Vad är en ställningsfullmakt?

Ställningsfullmakt är en unik form av fullmakt som är knuten till en särskild befattning eller tjänst inom ett företag. Det är en underförstådd rättighet som en anställd får genom sin yrkesroll, vilket gör det möjligt för dem att utföra vissa handlingar och fatta beslut på företagets vägnar. Denna rättighet är ofta inte nedtecknad i ett dokument, vilket gör den både flexibel och ibland svårtydd.

Förståelse av ställningsfullmakt

En ställningsfullmakt uppstår när en person anställs i en viss befattning. Till exempel kan en inköpare ha rätt att förhandla och ingå avtal om köp, eller en butiksförsäljare kan ha befogenhet att sälja varor. Det viktiga att notera är att dessa rättigheter är kopplade till den specifika tjänsten och försvinner så snart personen lämnar befattningen.

Betydelsen för företagare

Som företagare är det centralt att förstå omfattningen och gränserna för ställningsfullmakter inom ditt företag. Eftersom det inte finns några skriftliga dokument som reglerar dessa fullmakter, baseras de ofta på arbetsplatsens sedvänja och praxis. Därför är det viktigt att ha tydlig kommunikation och förståelse för vad som ingår i en anställds ställningsfullmakt för att undvika juridiska missförstånd. Ett avtal som ingås av en anställd med ställningsfullmakt är juridiskt bindande, även om det kan innebära ekonomisk risk för företaget. I sådana fall kan den anställda bli ansvarig för eventuella förluster.

För en företagare är det därför kritiskt att både förstå och kommunicera gränserna för ställningsfullmakter. Detta underlättar inte bara den dagliga verksamheten utan också skyddar företaget från potentiella juridiska och finansiella problem. Att lära sig mer om hur man hanterar dessa fullmakter är en nyckelaspekt av effektiv företagsledning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte