Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Stagflation – Vad är stagflation?

Stagflation är ett nationalekonomiskt begrepp och beskriver situationen som uppstår när både arbetslöshet och inflation är högt samtidigt.

Så fungerar stagflation

Stagflation är ett sammansatt ord, där ”stag” kommer från ”stagnation” och ”flation” från ”inflation.” Det hänvisar till en situation där både arbetslöshet och inflation är höga samtidigt. Med andra ord, ekonomisk stagflation innebär att ett land upplever en längre period av ekonomisk stillastående, eller stagnation, samtidigt som prisnivån i samhället stiger, vilket är inflation.

Normalt sett pratar man om stagflation när den ekonomiska tillväxten årligen är lägre än 2-3%. Detta är betydligt lägre än den förväntade ekonomiska tillväxten och kan vara en varningsklocka för företagare.

Stagflation under 70-talet

Världsekonomin ställdes inför stagflation för första gången under 1970-talets lågkonjunktur. Denna period kännetecknades av en svag ekonomisk tillväxt och en ökande arbetslöshet i västvärlden, samtidigt som inflationen var hög. I vanliga konjunkturcykler brukar arbetslösheten öka under lågkonjunkturer när inflationen är låg, och sjunka under högkonjunkturer när inflationen är hög. 70-talskrisen var därför en unik ekonomisk situation som skiljde sig från tidigare konjunktursvängningar.

Hur hanterar man en stagflation?

Att hantera stagflation kan vara en utmaning för ekonomiska beslutsfattare och företagare. Problemet är att de vanliga politiska åtgärder som används för att dämpa inflationen, såsom höjda räntor, kan leda till ökad arbetslöshet. Men att inte vidta några åtgärder mot inflationen leda till fortsatt hög inflation, dvs ett moment 22.

Det uppstår alltså en ond cirkel där försöken att stabilisera BNP och priser kan motverka varandra. Därför kan det vara svårt att påverka situationen med de vanliga ekonomiska verktygen som centralbanken har till sitt förfogande, som styrräntan.

Det bästa sättet för ett land och dess företagare att undvika stagflation är att arbeta förebyggande genom att öka produktiviteten och se till att ekonomin förblir stabil.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte