Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Soliditet – Vad är soliditet?

Soliditet är ett viktigt finansiellt nyckeltal som visar hur stor del av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Det ger i sin tur en indikation på företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Så fungerar soliditet

Soliditet beräknas genom att dividera företagets egna kapital med dess totala tillgångar. Du hittar siffrorna i balansräkningen. Oftast används det justerade egna kapitalet när man räknar ut soliditet. Det innebär att ta hänsyn till eventuella obeskattade reserver, det vill säga vinster som företaget inte betalat skatt på än.

Ett högt soliditetsvärde tyder på att företaget har en stark förmåga att uppfylla sina långsiktiga skulder och förpliktelser, eftersom en stor del av dess tillgångar finansieras med eget kapital.

Det finns ingen fast gräns för vad som anses vara en ”bra” soliditet, eftersom detta kan variera beroende på bransch och företagets specifika situation. Dock anses generellt sett en högre soliditet vara fördelaktig, eftersom det indikerar att företaget är mindre beroende av extern finansiering och därmed mindre riskabelt för långivare och investerare.

Hög och låg soliditet

För företagare är det bra att förstå och övervaka företagets soliditet, eftersom det kan ge viktig information om företagets finansiella hälsa och långsiktiga hållbarhet.

Hög soliditet

Ett företag med hög soliditet kan ha större flexibilitet att investera i tillväxt och expansion, och kan vara bättre rustat att klara av ekonomiska utmaningar. Det kan också ge ägare och investerare större trygghet, eftersom det minskar risken för insolvens.

Det finns tre olika sätt för ett företag att öka sin soliditet:

Företaget genererar vinst som behålls inom företaget.

Genom amortering av företagets lån och skulder.

Kapital tillsätts från ägarna. Detta kan ske genom ett aktieägartillskott där ägarna tillskjuter mer pengar till företaget. Ett annat alternativ är att utfärda nya aktier för att få in mer kapital till företaget.

Låg soliditet

Ett företag med låg soliditet kan ha svårare att få lån eller attrahera investerare, och kan vara mer utsatt för ekonomiska svårigheter under tuffa ekonomiska tider.

Tre saker som kan få ett företags soliditet att sjunka:

Företaget går med förlust.

Företaget delar ut pengar genom till exempel en aktieutdelning.

Företaget ökar sina skulder vilket exempelvis kan ske genom nya banklån. Ökar skulderna snabbare än det egna kapitalet minskar soliditeten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte