Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är sociala avgifter?

Sociala avgifter är avgifter som arbetsgivare betalar till staten, baserat på de anställdas inkomst. De utgör en viktig del av finansieringen av Sveriges socialförsäkringssystem. Detta system erbjuder trygghet för individer i form av pension, sjukpenning, och arbetslöshetsersättning. Att betala dessa avgifter är ett lagstadgat ansvar för varje arbetsgivare.

Vad ingår i sociala avgifter?

Sociala avgifter består av flera olika delar:

Ålderspensionsavgift: Bidrar till finansieringen av pensionssystemet.

Efterlevandepensionsavgift: Ger stöd till efterlevande vid en anställds död.

Sjukförsäkringsavgift: Finansierar sjukförsäkringssystemet.

Föräldraförsäkringsavgift: Möjliggör föräldraledighet med ersättning.

Arbetsskadeavgift: Täcker kostnader vid arbetsrelaterade skador.

Arbetsmarknadsavgift: Stödjer arbetsmarknadsrelaterade program.

Allmän löneavgift: Ett generellt bidrag till socialförsäkringssystemet.

Hur mycket är sociala avgifter?

De exakta procentsatserna för sociala avgifter kan variera beroende på olika faktorer som företagets storlek och bransch. Generellt sett utgör sociala avgifter en betydande del av den totala kostnaden för att anställa personal. Det är viktigt för företagare att inkludera dessa avgifter i sin budgetplanering.

Hur räknar man ut den social avgiften?

För att beräkna de sociala avgifterna, måste en företagare ta hänsyn till de olika avgiftstyperna och deras aktuella procentsatser. Det finns olika verktyg och resurser, inklusive digitala kalkylatorer och ekonomiska rådgivningstjänster, som kan hjälpa till med denna beräkning.

Sociala avgifter för egenföretagare

För enskilda firmor och egenföretagare fungerar hanteringen av sociala avgifter annorlunda. De måste själva betala sociala avgifter baserade på sin egen inkomst. Denna process kan vara komplex och kräver ofta noggrann uppföljning för att säkerställa korrekt och rättvis betalning.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte