Slutskattebesked – Vad är ett slutskattebesked?


Slutskattebeskedet är ett årligt besked som företagare får från Skatteverket efter deklarationshanteringen. Det visar den slutliga skatten baserat på föregående års inkomster och betald preliminärskatt.

Vad är ett Slutskattebesked?

Slutskattebeskedet är ett viktigt dokument för alla företagare. Efter att man skickat in sin deklaration, där man redovisar föregående års inkomster och betald preliminärskatt, skickar Skatteverket ut detta besked. Det visar den slutliga skatten och är avgörande för att förstå företagets ekonomiska ställning. Preliminärskatt är den skatt man betalat under det gångna året. Baserat på inkomsterna i deklarationen bedöms om denna preliminärskatt har varit för hög eller låg.

Konsekvenser för företagaren

Ett slutskattebesked kan resultera i antingen kvarskatt eller skatteåterbäring. Kvarskatt innebär att företaget måste betala mer skatt om den preliminärskatten varit för låg, medan en skatteåterbäring innebär att man får tillbaka pengar om man betalat för mycket skatt under året. Tidpunkten för när företagare får sitt slutskattebesked varierar, men det skickas vanligtvis ut i december. Hur snabbt eventuell återbetalning av skatt sker beror på hur och när man har deklarerat.

Att förstå och hantera sitt slutskattebesked är central för företagets ekonomiska planering. Det ger en klar bild av företagets skattesituation och hur väl man lyckats med sin preliminärskatteberäkning. Det är också en indikator på företagets lönsamhet och ekonomiska hälsa. Att ha koll på dessa siffror är avgörande för att kunna göra informerade beslut kring företagets framtid och ekonomiska strategier.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte