Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skuldsättningsgrad – Vad är skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgraden är ett centralt begrepp för alla företagare. Det ger en viktig inblick i företagets finansiella hälsa och dess förmåga att hantera skulder. I denna artikel förklarar vi vad skuldsättningsgrad är, hur det beräknas och dess påverkan på ditt företag.

Vad innebär skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som visar förhållandet mellan ett företags skulder och dess egna kapital. Detta tal är av stor betydelse när du bedömer ditt företags ekonomiska styrka och riskprofil. En hög skuldsättningsgrad indikerar att en stor del av företagets tillgångar är finansierade med lånade pengar, vilket kan signalera högre finansiella risker. Å andra sidan kan en lägre skuldsättningsgrad tyda på bättre finansiell stabilitet och mindre beroende av externa långivare.

Beräkna skuldsättningsgrad

För att beräkna skuldsättningsgraden, används formeln: Skulder / Eget Kapital = Skuldsättningsgrad. Till exempel, om ett företag har 500 000 kronor i skulder och 350 000 kronor i eget kapital, beräknas skuldsättningsgraden som 500 000 / 350 000, vilket ger 1,42. En skuldsättningsgrad över 1 innebär att skulderna överstiger det egna kapitalet, vilket kan vara en varningssignal för företagets finansiella hälsa.

Hantera skuldsättningsgrad

Det är viktigt för företag att hålla koll på och hantera sin skuldsättningsgrad. En metod är att minska skulderna eller öka det egna kapitalet. Ett företag med låg skuldsättningsgrad är ofta mer attraktivt för investerare och långivare, då det indikerar lägre risk och högre finansiell stabilitet.

Skuldsättningsgrad är bara ett av många nyckeltal som är värdefulla för företagare att förstå och övervaka. Andra inkluderar soliditet, rörelsemarginal och avkastning på eget kapital. Genom att ha koll på dessa tal kan du göra mer informerade beslut för ditt företags framtid.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte