Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skuldsanering – Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en process designad för att ge individer och företagare med omfattande skulder en möjlighet till ekonomisk återhämtning. Genom att följa en fastställd plan kan överskuldsatta få sina skulder avskrivna efter en viss period, vanligtvis fem år.

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du, under en femårsperiod, lever på en nivå av existensminimum medan dina överskjutande inkomster går till återbetalning av skulder via Kronofogden. Efter periodens slut avskrivs eventuella restskulder, och du börjar om ekonomiskt skuldfri. Detta regleras av Skuldsaneringslagen och är ofta en sista utväg efter att andra åtgärder för skuldlättnad visat sig otillräckliga.

Hur fungerar skuldsanering?

För att påbörja en skuldsanering måste först ett skuldsaneringstest genomföras hos Kronofogden, vilket ger en preliminär bedömning av din situation. Vid godkänt test och uppfyllda grundkrav kan en ansökan inlämnas. Dessa krav inkluderar bland annat skuldens storlek och tidigare ansträngningar för att minska skuldbördan. Under skuldsaneringsperioden förväntas du följa en strikt ekonomisk plan, där all överflödig inkomst går till skuldåterbetalning. Misslyckas du med att följa planen kan skuldsaneringen avbrytas, och du står kvar med den ursprungliga skulden.

Skuldsanering och betydelsen för företagare

För dig som företagare kan skuldsanering innebära både en möjlighet och en utmaning. Processen kräver strikt ekonomisk disciplin och en vilja att arbeta mot en skuldfri framtid. Det är viktigt att notera att du under skuldsaneringsperioden inte får ha något näringsförbud, vilket innebär att du kan fortsätta driva ditt företag så länge du uppfyller övriga krav. Efter avslutad skuldsanering erbjuds en ny start, fri från tidigare skulder, vilket kan vara avgörande för både din och företagets framtida ekonomiska hälsa.

Skuldsanering erbjuder en väg ut för de som kämpar med överväldigande skuldbördor, men det kräver engagemang och tålamod. För företagare kan det vara ett sätt att återställa ekonomisk balans och säkra företagets långsiktiga överlevnad.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte