Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skuldränta – Vad är skuldränta?

Skuldränta är ett centralt begrepp inom företagsekonomi, som kan ha två olika betydelser. För det första refererar det till den kostnad en låntagare måste betala för att låna kapital, vanligtvis från en bank eller annan finansiell institution. För det andra används skuldränta som ett nyckeltal för att bedöma ett företags finansiella hälsa, där det speglar de genomsnittliga kostnaderna för ett företags totala skulder.

Avgiften för lånat kapital

När ett företag tar ett lån, åtar det sig att betala ränta på det lånade beloppet. Denna ränta kallas skuldränta. Den beräknas för varje dag lånet är aktivt och ökar även om kontot övertrasseras eller om företaget har ett kreditavtal och utnyttjar krediten. Skuldräntan är en direkt kostnad för företaget och kan variera beroende på flera faktorer, som räntenivåer och lånevillkor.

För företagare är det viktigt att förstå kostnaden för skuldräntan eftersom den direkt påverkar företagets lönsamhet. Ju högre skuldränta, desto högre blir företagets finansiella kostnader, vilket kan minska den totala lönsamheten.

Skuldränta som nyckeltal

Förutom att vara en kostnad för lånade pengar, används skuldränta också som ett nyckeltal för att analysera ett företags finansiella hälsa. Det ger en överblick över företagets kostnader för både räntebärande skulder (som banklån) och räntefria skulder (som leverantörsskulder). Genom att jämföra skuldräntan med företagets totala skulder kan man få en uppfattning om hur kostnadseffektivt företaget hanterar sitt främmande kapital.

Att ha koll på skuldräntan är viktigt för att säkerställa att företagets intäkter överstiger dess kostnader. Detta är avgörande för att upprätthålla god likviditet och betalningsförmåga. Genom att använda skuldräntan som ett av flera finansiella nyckeltal, kan företagare göra mer informerade beslut och förbättra företagets övergripande finansiella hälsa.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte