Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är Skattereduktion?

Skattereduktion är en minskning av den skatt en privatperson är skyldig att betala under specifika omständigheter. Genom skattereduktioner kan en individs skattebörda bli lägre, antingen generellt eller i särskilda fall.

Vad innebär skattereduktion för dig?

Skattereduktion fungerar som en rabatt på din skattebörda. Om du uppfyller vissa kriterier kan du kvalificera dig för skattelättnader, vilket innebär att du betalar mindre i skatt. Det finns olika typer av skattereduktioner, som rot- och rutavdraget, ränteavdraget och jobbskatteavdraget, för att nämna några. Dessa avdrag är dock ofta föremål för begränsningar. Till exempel kan det finnas ett maxbelopp för hur stor skattereduktionen får vara, som i fallet med rot- och rutavdraget.

Det viktiga att komma ihåg är att du inte behöver ansöka om dessa skattereduktioner i din deklaration. Skatteverket gör oftast avdragen automatiskt i din slutbeskattning när du uppfyller kriterierna.

Turordning av skattereduktioner:

Om du kvalificerar dig för flera skattereduktioner under ett kalenderår, tillämpar Skatteverket en specifik turordning för avdragen. Denna börjar med fastighetsavgiften för pensionärer och följer en bestämd ordning som inkluderar olika avdrag som jobbskatteavdrag och skattereduktion för förnybar el.

Exempel på skattereduktioner

Skattereduktion för solceller:

När du investerar i solceller för att producera förnybar energi kan du vara berättigad till en skattereduktion. Syftet med denna skattereduktion är att uppmuntra hållbara investeringar och minska Sveriges koldioxidavtryck. Storleken och specifika kriterierna kan variera över tid, så det är viktigt att konsultera Skatteverkets aktuella regelverk vid investering.

Skattereduktion för bostadsrätt:

För dem som äger en bostadsrätt kan det finnas möjligheter till skattereduktioner kopplade till vissa typer av renoveringar eller förbättringar av bostaden. Detta kan variera beroende på aktuella lagar och regler.

Skattereduktion för inventarier:

När ett företag får en skattereduktion för inventarier, ska detta bokföras korrekt. Skattereduktionen kan bokföras som en minskning av den utgift (kostnad) som inventariet representerar eller direkt mot skattekostnaden. Exakt hur det ska bokföras kan variera beroende på gällande redovisningsregler.

Skattereduktion för förvärvsinkomst:

Skattereduktion för förvärvsinkomst ger individer en skattelättnad baserat på deras arbetsinkomster. Syftet är att minska skattebördan för dem med lägre och medelhöga inkomster och därmed öka incitamentet att arbeta.

Skattereduktion för sjukersättning:

Individer som mottar sjukersättning kan vara berättigade till en skattereduktion baserad på den ersättning de får. Syftet är att minska den ekonomiska bördan för dem som är sjuka eller funktionshindrade.

För att förstå exakta detaljer och aktuella skattesatser eller regler kring varje skattereduktion rekommenderar vi att man regelbundet konsulterar Skatteverkets officiella publikationer eller tar kontakt med en skatteexpert.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte