Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skatterättsnämnden – Vad är skatterättsnämnden?

Skatterättsnämnden är en vital myndighet för svenska företagare, som spelar en central roll i skattelagstiftningen. Myndigheten har till uppgift att ge klarhet i komplexa skattefrågor, speciellt de som inte direkt kan utläsas från lagtexter eller existerande praxis. Genom att erbjuda bindande förhandsbesked om skatte- och momsfrågor, ger Skatterättsnämnden företagare möjlighet att få insikt i potentiella skattekonsekvenser innan de fattar viktiga beslut.

Funktion och betydelse

Skatterättsnämndens huvudsakliga funktion är att tillhandahålla förhandsbesked i skattefrågor. Dessa förhandsbesked är bindande, vilket innebär att de ger en säkerhet och förutsebarhet för företagare angående skattekonsekvenserna av deras handlingar. Det är särskilt användbart i situationer där skattelagstiftningen är oklar eller öppen för tolkning.

Dessutom bidrar Skatterättsnämndens arbete till att snabbt skapa prejudikat inom skatteområdet, vilket underlättar för företag och rådgivare att navigera i skattesystemet. Förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen, vilket ger en ytterligare juridisk väg för företagare som söker rättvisa.

Organisation och historia

Skatterättsnämnden sorterar under Finansdepartementet och består av upp till fjorton ledamöter och tio ersättare, alla utsedda av regeringen. Denna expertgrupp är uppdelad i två avdelningar: en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Skatterättsnämndens historia sträcker sig tillbaka till 1951 då Riksskattenämnden bildades, med målet att tillämpa skattelagarna enhetligt över hela Sverige. År 1991 omvandlades Riksskattenämnden till Skatterättsnämnden, med utvidgade befogenheter att hantera en bredare uppsättning skattefrågor.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte