Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skatteförfarandelagen – Vad är skatteförfarandelagen?

Skatteförfarandelagen (SFL) är en central lagstiftning inom det svenska skattesystemet som trädde i kraft i januari 2012. Den ersatte tidigare lagar som skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Syftet med denna sammanföring var att skapa ett mer sammanhängande och lättförståeligt regelverk för både myndigheter och skattskyldiga.

Förenklad lagstiftning för bättre översikt

Innan Skatteförfarandelagen introducerades var det svenska skattelagstiftningen uppdelad i flera separata lagar, vilket ledde till komplexitet och svårigheter i tolkningen. Med SFL sammanfördes dessa lagar för att underlätta förståelsen och tillämpningen av skatteregler. Detta innebar en minskning av antalet korsreferenser och dubbelregleringar, vilket bidrog till en mer strukturerad och lättillgänglig lagstiftning. För företag och revisorer förenklades därmed processen att navigera i skatteregler och förstå sina skyldigheter och rättigheter.

Vad innebär det för företagare?

För företagare har Skatteförfarandelagen medfört betydande förändringar och fördelar. Viktiga aspekter inkluderar:

Förenklad administration: Företag har gynnats av en förenklad skatteadministration, vilket minskar den administrativa bördan och tidsåtgången för skattefrågor.

Tydligare regler: Med mer enhetlig terminologi och tydliga regler har det blivit lättare för företagare att förstå och följa skattelagstiftningen.

Deklarationsombud: Möjligheten att använda deklarationsombud har utvidgats, vilket ger företagare fler alternativ för att hantera sina skattedeklarationer.

Moms och beskattningsår: Regler kring redovisning av moms och införandet av fyra olika beskattningsår är andra viktiga förändringar som direkt påverkar företagarens vardag.

Skatteförfarandelagen har därmed bidragit till en effektivare och mer förståelig skatteprocess för svenska företagare. Genom att följa och förstå dessa regler kan företagare minska risken för felaktigheter och säkerställa korrekt skattehantering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte