Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Skadestånd – Vad är skadestånd?

Skadestånd är en form av ekonomisk ersättning som utbetalas till en person eller ett företag som har lidit en ekonomisk skada på grund av någon annans felaktiga handlingar eller försummelse.

Vad innebär skadestånd för en företagare?

För företagare kan skadestånd vara en betydande faktor att ta hänsyn till. Om ditt företag lider en ekonomisk skada på grund av en annan parts handlingar, kan du ha rätt till skadestånd. Detta kan inkludera situationer där ett kontrakt har brutits, där din verksamhet har skadats av någon annans vårdslöshet, eller när konkurrensregler har överträtts.

Skadestånd kan hjälpa till att täcka kostnader och förluster som uppstår till följd av skadorna, vilket kan vara avgörande för att hålla ditt företag ekonomiskt stabilt.

Hur kan ett företag få skadestånd?

För att ett företag ska kunna få skadestånd måste de uppfylla vissa kriterier och gå igenom en process. Här är några grundläggande steg:

Identifiera skadan: Först och främst måste företaget identifiera den ekonomiska skadan de har lidit. Det kan vara förlust av inkomster, kostnader för reparationer eller ersättning, och andra monetära förluster som direkt kopplas till den skadliga händelsen.

Bevisa ansvar: Företaget måste kunna bevisa att skadan orsakades av en annan part. Detta kan innebära att visa att den andra parten var vårdslös, bröt ett kontrakt, eller på annat sätt agerade felaktigt.

Kvantifiera skadan: Företaget måste kunna ge en noggrann uppskattning av den totala kostnaden för skadan. Detta kan kräva att samla in dokumentation som kvitton, fakturor, och andra finansiella handlingar.

Gör anspråk: När företaget har samlat all information, kan de göra ett formellt anspråk på skadestånd. Det kan innebära att kontakta den ansvariga partens försäkringsbolag, eller att ta ärendet till domstol om en överenskommelse inte kan nås.

Skadestånd kan vara komplicerade att navigera, och det kan vara klokt att söka juridisk rådgivning om du tror att du kan ha rätt till skadestånd.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte