Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är sjukförsäkring?

Sjukförsäkring är en form av försäkring som ger ekonomiskt skydd för kostnader relaterade till sjukdom och hälsovård. Den täcker utgifter som läkarbesök, sjukhusvistelser, operationer, mediciner och ibland andra relaterade hälsovårdstjänster.

För företag innebär sjukförsäkring flera saker:

Anställdas välmående: Genom att erbjuda sjukförsäkring kan företag hjälpa till att säkra att deras anställda får nödvändig vård när de behöver det. Detta kan leda till snabbare återhämtning och mindre frånvaro på grund av sjukdom.

Attraktiv arbetsgivare: Att erbjuda sjukförsäkring kan göra ett företag mer attraktivt för nuvarande och potentiella anställda. Det är en viktig del av ett förmånspaket och kan bidra till att locka och behålla talangfull personal.

Ekonomiskt skydd för företaget: För vissa företag kan sjukförsäkring också fungera som ett skydd mot höga kostnader som kan uppstå om en anställd blir allvarligt sjuk. Detta gäller särskilt i länder där arbetsgivaren kan ha ett ekonomiskt ansvar för anställdas hälsovård.

Skattemässiga fördelar: I vissa länder kan det finnas skattemässiga fördelar för företag som tillhandahåller sjukförsäkring för sina anställda, såsom avdragsgilla premiekostnader.

Förbättrad produktivitet och arbetsmoral: Anställda som vet att de har en god sjukförsäkring kan känna sig mer trygga och värderade, vilket kan leda till ökad produktivitet och positiv arbetsmoral.

Ekonomisk ersättning vid sjukdom

I Sverige betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna av din sjukfrånvaro. Efter det tar Försäkringskassan över och betalar ut sjukpenning. Sjukpenningen täcker vanligtvis 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Den betalas ut i upp till 364 dagar under en 450 dagar lång period. Vid allvarlig sjukdom kan denna period förlängas.

Fördelen med privat sjukförsäkring

För att få högre ersättning och en längre utbetalningsperiod kan du välja att teckna en privat sjukförsäkring. Med en privat sjukförsäkring kan du erhålla upp till 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst och vara berättigad till ersättning i upp till fem år under en sju års lång period. Dessutom kan många privata sjukförsäkringar ge dig ekonomisk ersättning redan vid en arbetsnedsättning på endast 25 procent, medan Försäkringskassan kräver att du inte kan utföra ditt arbete alls.

Skillnaden mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring är en separat försäkring som inte ger ekonomisk ersättning vid sjukdom. Istället fungerar den som ett komplement till den offentliga vården, och kan ge dig snabbare vård och undvika långa vårdköer.

Sjukförsäkring inom EU

Ska du resa inom EU/EES-länder, Schweiz eller Storbritannien är det möjligt att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet. Detta kort ger dig rätt till nödvändig sjukvård om du skulle skada dig eller bli sjuk under dina affärsresor inom dessa områden.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte