Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Sjukersättning – Vad är sjukersättning?

Sjukersättning är en form av ekonomiskt stöd som riktar sig till individer mellan 19 och 64 år som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning sannolikt inte kommer att kunna återgå till arbetslivet. Detta stöd är avsett att erbjuda en ekonomisk trygghet för dem som inte kan arbeta, oavsett yrkesområde, inklusive anpassade arbeten med lönebidrag. För att kvalificera sig för sjukersättning krävs att man är försäkrad i Sverige, även om man bor i ett annat land.

Kriterier för sjukersättning

Från det år en person fyller 19 kan hel sjukersättning beviljas om personen har en sjukdom eller funktionsnedsättning som omöjliggör arbete nu och i framtiden. Från 30 års ålder justeras kriterierna så att även de med delvis nedsatt arbetsförmåga (till tre fjärdedelar, hälften, eller en fjärdedel) kan bli berättigade till sjukersättning. Den grundläggande förutsättningen är dock densamma: att ha en nedsatt arbetsförmåga och vara försäkrad i Sverige.

Ersättningens storlek

Beloppet som utbetalas i sjukersättning är baserat på den genomsnittliga inkomsten under tidigare arbetsår, där du kan få 64,7% av denna inkomst. För 2024 är det maximala beloppet som kan erhållas i sjukersättning 23 171 kr brutto per månad. För de som inte har arbetat tidigare eller har haft en mycket låg inkomst finns garantiersättning som alternativ. Garantiersättningen varierar beroende på hur länge du har bott i Sverige och din ålder, med en maximal ersättning på 13 275 kr brutto per månad efter 30 års ålder.

Vad innebär detta för företagare?

För företagare innebär sjukersättning en viktig säkerhetsnät. Det är avgörande att ha kännedom om dessa ersättningar, särskilt för de som driver eget företag och därmed bär hela risken för sin försörjning. Att förstå hur sjukersättning fungerar kan hjälpa företagare att planera för framtiden och vidta åtgärder för att säkerställa ekonomisk trygghet vid sjukdom eller funktionsnedsättning. Det understryker också vikten av att vara korrekt försäkrad i Sverige, för att kunna utnyttja dessa ersättningar vid behov.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte