Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Självkostnad – Vad är självkostnad?

Självkostnad är en kritisk term för varje företagare att förstå. Den representerar den totala kostnaden för att producera en vara eller tjänst. Denna kostnad inkluderar allt från inköp och tillverkning till leverans och betalning, vilket är avgörande för att bestämma priset på produkten.

Direkta och indirekta kostnader

Självkostnaden består av både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader är de som direkt kan kopplas till produkten, såsom materialkostnader och löner för de anställda som arbetar med tillverkningen. Dessa kostnader är ofta enklare att beräkna eftersom de har en tydlig koppling till produkten.

Å andra sidan innefattar indirekta kostnader poster som administrations- och försäljningskostnader. Dessa kan vara svårare att direkt koppla till en specifik produkt och kan inkludera utgifter som datorsystem, telefoner, bokföring, kontorsmaterial, marknadsföringskostnader, och personalkostnader för säljare. Dessa kostnader, även kända som omkostnader eller overheadkostnader, måste fördelas över företagets samtliga produkter eller tjänster.

Självkostnadskalkylen och dess betydelse

Att göra en självkostnadskalkyl är väsentligt för att kunna göra en budget och beräkna ett rimligt pris på varan eller tjänsten. Genom att fördela samtliga kostnader på olika kostnadsbärare, får företaget en detaljerad förståelse för varje produkts verkliga kostnad. Denna beräkning hjälper till att säkerställa att prissättningen täcker alla kostnader och bidrar till företagets lönsamhet.

I självkostnadskalkylen används fördelningsnycklar för att allokera indirekta kostnader till produkterna. Dessa nycklar inkluderar materialomkostnader (MO), tillverkningskostnader (TO), försäljningskostnader (FO) och administrationsomkostnader (AO).

Betydelsen för företagets lönsamhet

Självkostnadskalkylen är inte bara ett verktyg för prissättning utan ger också en rättvis bild av företagets lönsamhet. Genom att noggrant beräkna självkostnaden för varje produkt kan företaget göra informerade beslut om prissättning, vilket är avgörande i en konkurrensutsatt marknad. Det är också viktigt att notera att självkostnadskalkylen måste justeras om tillverkningsvolymen ändras, för att säkerställa att den fortsätter att ge en korrekt bild av kostnaderna.

För företagare är förståelsen av självkostnad central för att effektivt hantera och optimera företagets ekonomi, vilket i slutändan bidrar till långsiktig framgång och lönsamhet.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte