Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är SINK (särskild inkomstskatt)?

SINK står för ”Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”. Det är en skatt som berör individer som arbetar i Sverige men bor i ett annat land. Normalt sett, om man vistas i Sverige i sex månader eller mer, betalar man skatt enligt de vanliga reglerna. Men om du inte är stadigvarande bosatt i Sverige eller saknar väsentlig anknytning hit, kan du istället bli beskattad enligt SINK.

Hur SINK fungerar

SINK är en fast skattesats utan möjlighet till avdrag. Om du blir beskattad enligt SINK behöver du inte deklarera din inkomst i Sverige, men samtidigt kan du inte göra avdrag som normalt är tillåtna, till exempel för resor till och från arbetet. Detta är en viktig aspekt att beakta för företagare som kanske har anställda eller samarbetspartners som faller under dessa regler.

Ansökan och beslut om SINK

För att bli beskattad enligt SINK måste du ansöka hos Skatteverket och vänta på ett beslut. Ansökan görs inför varje inkomstår, vilket innebär att det krävs en årlig översyn för dem som är berörda. För företagare är detta en viktig process att vara medveten om, speciellt om de har anställda som kan kvalificera för SINK.

Alternativ till SINK

Även om en individ uppfyller kraven för SINK, finns det möjlighet att välja att betala skatt enligt de vanliga reglerna i inkomstskattelagen. Detta kan vara fördelaktigt eftersom det då öppnar upp för möjligheten att göra olika skatteavdrag. Denna valmöjlighet är särskilt relevant för företagare som kanske vill optimera sin skattesituation.

Slutsats

För företagare med internationella band är förståelsen av SINK av stor vikt. Det påverkar inte bara hur de själva beskattas, utan även hur deras anställda eller samarbetspartners kan komma att beskattas. Genom att ha en klar bild av SINK och dess tillämpning kan företagare planera bättre och undvika oväntade skattekostnader.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte